CSS outline-style Özelliği

CSS outline-style

Css outline-style özelliği ile ikinci kenarlığın kenar çeşidi/tipinin sitili belirtilebilir.

Örnek:

Bu örnekte outline-style: dashed; değerini kullanarak bir div elemanının ikinci kenarlığına sitil uygulanmıştır.

div { border: 2px solid orange; outline-style: dashed; outline-color: gray; padding: 30px; margin: 30px; }

CSS outline-style nedir nasıl kullanılır

CSS outline-style CSS outline-style özellikleri  
Varsayılan Değer: none  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS2  
JavaScript outline-style: object.style.outlineStyle="dashed"

CSS outline-style Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
outline-style 1.0 8.0 1.5 1.2 7.0

CSS outline-style Değerleri

outline-style:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;

CSS outline-style özelliği değerleri

CSS outline-style değerleri CSS outline-style değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
none Kenarlık oluşturulmaz.
hidden Kenarlık özellikleri gizlenir.
dotted Noktalı bir kenar çeşididir.
dashed Kesikli çizgi şeklinde kenarlık oluşturur.
solid Sürekli çizgi görünümlü bir dış kenarlık oluşturur.
double Çift çizgili bir kenar çeşididr.
groove Çatı oluğuna benzer bir 3 boyutlu kenar çeşididir.
ridge 3 boyutlu tümsek şeklinde bir kenar şeklidir.
inset 3 boyutlu olacak şekilde içeriden dışarıya doğru eğimli bir kenar oluşturur.
outset 3 boyutlu olacak şekilde dışarıdan içeriye doğru eğimli bir kenar oluşturur.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.  
inherit Kalıtsal olarak aldığı değeri temsil eder.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML center Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

CSS content Özelliği

HTML del Etiketi

HTML Element Referansları