CSS outline-color Özelliği

CSS outline-color

Css outline-color özelliği bir html elemanının sınırları dışarısında oluşturulan kenarlığın (ikinci kenarlığın) renk sitillerini tanımlamak için kullanılır.

Örnek:

Bu örnekte bir div elemanına outline-color: pink değerini uygulayarak pembe renk uyguladık.

div { border: 5px solid green; outline-style: solid; outline-color: pink; padding: 35px; }

CSS outline-color nedir nasıl kullanılır

Bir html elemanının varsayılan border haricinde ikinci bir kenarlık oluşturmasına izin veren outline özelliğinin yerine parça parçada tanımlayabiliriz.Bu makalede incelenen özellik outline-color fakat bunu tek başına kulanamayız. Aynı zamanda bir kenar sitili tanımlanmış olmalıdır.

CSS outline-color CSS outline-color özellikleri  
Varsayılan Değer: invert  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS2  
JavaScript outline-color: object.style.outlineColor="blue"

CSS outline-color Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
outline-color 1.0 8.0 1.5 1.2 7.0

CSS outline-color Değerleri

outline-color: invert|color|initial|inherit;

CSS outline-color özelliği değerleri

CSS outline-color değerleri CSS outline-color değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
invert Bir renk inversiyon gerçekleştirir. Bu kenarlık ne olursa olsun arka plan renginin , görünür olmasını sağlar. Bu varsayılan değerdir.
color Renk tanımlanır.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal olarak aldığı değerdir.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML center Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

CSS content Özelliği

HTML del Etiketi

HTML Element Referansları