CSS column-rule-style Özelliği

CSS column-rule-style

sütunlar arasındaki ayıracın kesikli mi sürekli mi yada noktalı mı olacağını ifade edebilmemize yarayan css özelliğidir.

Örnek:

Bu örnekte sütunları ayıran çizgi KESİKLİ (dashed)olarak seçilmiştir.

p.sutun { column-rule-style: dashed; -webkit-column-rule-style: dashed; -moz-column-rule-style: dashed; }

CSS column-rule-style nedir nasıl kullanılır

Sütun ayıracının kenar sitilini tanımlamaya yarayan özelliktir.

CSS column-rule-style CSS column-rule-style özellikleri  
Varsayılan Değer: none  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript column-rule-style: object.style.columnRuleStyle="dashed"

CSS column-rule-style Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
column-rule-style 4.0 -webkit- 10.0 2.0 -moz- 3.1 -webkit- 15.0 -webkit
11.1

CSS column-rule-style Değerleri

column-rule-style:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;

CSS column-rule-style özelliği değerleri

CSS column-rule-style değerleri CSS column-rule-style değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
none Özellik aktif değildir.
hidden Gizlenir görünmez
dotted Noktalı çizgi tipidir.
dashed Ayıraç kesikli çizgi şeklindedir.
solid Sütun ayıracı sürekli çizgi halinde görünür.
double Çift çizgi göünümünde bir kenar çeşidi.
groove Çatı ğluğ şeklinde şeklinde 3 boyutlu bir kenar görünümü oluşturur.
ridge Tümsek şeklinde 3 boyutlu bir kenar görünümü oluşturur.
inset İçeriden dışarıya doğru 3 boyutlu eğimli bir kenar tipi oluşturur.
outset Dışarıdan içeriye doğru 3 boyutlu eğimli bir kenar tipi oluşturur.
initial özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Özelliğin soybağından gelen değeri kullanır.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML center Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

CSS content Özelliği

HTML del Etiketi

HTML Element Referansları