CSS clear Özelliği

CSS clear

Örnek:

Bu örnekte bir resime float: left; değeri uygulanmıştır ve kendinden sonra gelen paragraf ise aynı sola yaslama etkisinden etkilenerek oda sola yaslanmıştır. İşte bu gibi durumlarda clear özelliği ile bu etkiler kontrol edilebilir.

img { float: left; } p.clear { clear: both; }

CSS clear nedir nasıl kullanılır

Clear özelliğini kullanarak float kaydırma etkisinin uygulanan html elemanından sonra devam edip etmeyeceği kontrol edilebilir.

CSS clear CSS clear özellikleri  
Varsayılan Değer: none  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS1  
JavaScript clear: object.style.clear="both"

CSS clear Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
clear 1.0 5.0 1.0 1.0 6.0

CSS clear Değerleri

clear:none|left|right|both|initial|inherit;

CSS clear özelliği değerleri

CSS clear değerleri CSS clear değerleri tanımları
none Clear özelliği uygulanmaz
left Kaydırma etkisi "sol" yönünde olmaya devam eder.
right Kaydırma etkisi "sağa" olur.
both Float etkisi yani kaydırma etkisi kaybolur ve yaslanma etkileri ortadan kalkmış olur.
initial Özelliğinv arsayılan başlangıç değeridir.
inherit Soybağından gelen değeri kullanır eğer var ise.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML center Etiketi

HTML del Etiketi

HTML label Etiketi

HTML main Etiketi

HTML details Etiketi

HTML Element Referansları

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

CSS content Özelliği