CSS border-style Özelliği

CSS border-style

Css border-style özelliği bir html elemanının kenar çeşidini düzenler.

Örnek:

Bu örnekte farklı div kutularına farklı border-style değerleri uygulayarak özelliğin etkisini öğreneceğiz.

div.none { border-style: none; } div.dotted { border-style: dotted; } div.dashed { border-style: dashed; } div.solid { border-style: solid; } div.double { border-style: double; } div.groove { border-style: groove; } div.ridge { border-style: ridge; } div.inset { border-style: inset; } div.outset { border-style: outset; } div.hidden { border-style: hidden; }

CSS order-style nedir nasıl kullanılır

Css border-style özelliği bir html elemanının dört kenarına sitil vermemizi sağlayan kısa bir bildirimdir.

 • dotted solid double dashed;
  • Üst kenar "noktalı"
  • Sağ kenar "sürekli çizgi"
  • Alt kenar "çift çizgili"
  • Sol kenar "kesikli çizgi"
 • border-style:dotted solid double;
  • Üst kenar "noktalı"
  • Sağ ve sol kenar "sürekli çizgi"
  • Alt kenar "çift çizgili"
 • border-style:dotted solid;
  • Üst ve alt kenar "noktalı"
  • Sağ ve sol kenar "sürekli çizgi"
 • border-style:solid ;
  • Bütün kenarlar "sürekli çizgi"
CSS border-style CSS border-style özellikleri  
Varsayılan Değer: none  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS1  
JavaScript border-style: object.style.borderStyle="dotted double"

CSS border-style Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
border-style 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

CSS border-style Değerleri

border-style:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;

CSS border-style özelliği değerleri

CSS border-style değerleri CSS border-style değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
none Kenarlık yoktur.
hidden Kenarlık bu değer ile gizli olur.
dotted Kenar çeşidi "noktalı" şeklinde görülür.
dashed Kesikli kenar çeşididir.
solid Sürekli çizgi değeridir.
double Çift çizgi şeklinde görünür.
groove Çatı oluğu şeklide bir kenar tipi oluşturur.(3 boyutlu)
ridge Tümsek şeklinde bir kenarlık oluşturur.(3 boyutlu)
inset İçeriye doğru bir kenar tipi oluşturan değerdir.(3 boyutlu)
outset Dışarıya doğru eğimli kenarlık tipi oluşturur.(3 boyutlu)
initial Özelliğin varsayılan başlangıç değeridir.
inherit Soybağından gelen değeri kullanır.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML center Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

CSS content Özelliği

HTML del Etiketi

HTML Element Referansları