CSS border-right-style Özelliği

CSS border-right-style

Css border-right-style özelliğini kullanarak bir html elemanınn sağ kenarının kenar çeşidi belirlenebilir.

Örnek:

Bu css örneğinde farklı div kutular üzerinde değişik kenar çeşitleri değerleri uygulanmıştır.

div.none { border-right-style: none; } div.dotted { border-right-style: dotted; } div.dashed { border-right-style: dashed; } div.solid { border-right-style: solid; } div.double { border-right-style: double; } div.groove { border-right-style: groove; } div.ridge { border-right-style: ridge; } div.inset { border-right-style: inset; } div.outset { border-right-style: outset; }

CSS border-right-style nedir nasıl kullanılır

Css border-right-style özelliği ile html kutu özelliği gösteren bir html elemanının sağ kenarının kenar çeşidinin düzenlenmesi için kullanılır.

CSS border-right-style CSS border-right-style özellikleri  
Varsayılan Değer: none  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS1  
JavaScript border-right-style: object.style.borderRightStyle="dotted"

CSS border-right-style Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
border-right-style 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

CSS border-right-style Değerleri

border-right-style:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;

CSS border-right-style özelliği değerleri

CSS border-right-style değerleri CSS border-right-style değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
none Kenar özelliğini iptal eder.
hidden Kenarlar gizlenir.
dotted Noktalı şekilde bir kenar oluşturur.
dashed Kesik çizgi şeklindeki kenar çeşididir.
solid Sürekli şekilde bir kenarlık oluiturulur.
double Çift çizgi şeklinde kenarlık oluşturulur
groove Çatı oluğuna benzer bir 3 boyutlu görünümünde kenarlık oluşturur.
ridge 3 boyut görünümünde tümsek bir border oluşturur.
inset İçten dışarı doğru 3 boyut eğimli bir border oluiturulur.
outset Dıştan içe doğru 3 boyut eğimli bir border oluiturulur.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Soybağından gelen değeri alır.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML center Etiketi

HTML del Etiketi

HTML label Etiketi

HTML main Etiketi

HTML details Etiketi

HTML Element Referansları

CSS content Özelliği

HTML s Etiketi