CSS border-bottom-style Özelliği

CSS border-bottom-style

Css border-bottom-style özelliği html elemanının alt kenar sitilini belirtmek için kullanılır.

Örnek:

Bu örnekte div elemanının alt kenarına sitil özellikleri uygulayarak border-bottom-style özelliğinin değerlerinin etkilerini öğreneceğiz.

div.none { border-bottom-style: none; } div.dotted { border-bottom-style: dotted; } div.dashed { border-bottom-style: dashed; } div.solid { border-bottom-style: solid; } div.double { border-bottom-style: double; } div.groove { border-bottom-style: groove; } div.ridge { border-bottom-style: ridge; } div.inset { border-bottom-style: inset; } div.outset { border-bottom-style: outset; }

CSS border-bottom-style nedir nasıl kullanılır

Bu özellikle bir html elemanının alt kenar tipi / sitili değiştirilebilir. Bir çok değere sahip olan bir özelliktir. Kenar tipi kesikli,noktalı,çift çizgi gibi. değerler alır.

CSS border-bottom-style CSS border-bottom-style özellikleri  
Varsayılan Değer: none  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS1  
JavaScript border-bottom-style: object.style.borderBottomStyle="dotted"

CSS border-bottom-style Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
border-bottom-style 1.0 5.5 1.0 1.0 9.2

CSS border-bottom-style Değerleri

border-bottom-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;

CSS border-bottom-style özelliği değerleri

CSS border-bottom-style değerleri CSS border-bottom-style değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
none Kenar çizgisine sahip olmayacağı anlamına gelir.Kenarlık görünmez
hidden Tanımlanmış olan border özelliklerinin gizlenmesini sağlar.
dotted Noktalı kenar tipini uygulayan değerdir.
dashed Kesikli çizgi şeklinde bir kenarlık oluşturur.
solid Sürekli çizgi yani kesintisiz olarak kenar tipi oluşturur.
double Çift çizgi sitilini uygular ve kenarlık çizgisi çift olur.
groove Tümsek şeklinde kenar tipini oluşturur.Kenarlıpın iç tarafı daha alçaktadır.
ridge Tümsek şeklinde kenar tipini oluşturur.Kenarlıpın dış tarafı daha alçaktadır.
inset Kenar çizgisi eğimli bir şekilde iç tarafa meyillidir.
outset Kenar çizgisi eğimli bir şekilde dış tarafa meyillidir.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Soybağından gelen değeri alır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi