CSS align-items özelliği

CSS align-items özelliği

Css align-content özelliği ile bir HTML elemanının içerisindeki alt elemanlarını hizalama ve konumlandırma işlemleri için kullanabiliriz

Örnek:

Align-itemsözelliğini kullanarak esnek kutu modülü ("flex") uygulanan bir kapsayıcı div içerisindeki elemanların konumlarına center değerini uygulayalım !

div { width: 220px; height: 350px; border: 2px solid black; display: -webkit-flex; -webkit-align-items: center; display: flex; align-items: center; }

CSS align-items nedir nasıl kullanılır

Flex ile (esnek kutu modeli) ile yapılandırılmış bir div kutusundaki elemanları hizalamak için kullanılır.
CSS align-items CSS align-items özellikleri  
Varsayılan Değer: stretch  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript css align-items: object.style.alignItems="flex-start"

CSS align-items Tarayıcı Desteği

Aşağıdaki tablodaki sayılar bu özelliğin ilgili tarayıcılarda tamamen desteklendiği sürümleridir. Eğer sayıların yanında -webkit- ,-ms gibi ön takılar görüyorsanız tarayıcıların o versiyonlarında bu ön takı eklerini kullanmanız gerektiği anlamına gelir.

CSS Kodu:
align-items 21.0 11.0 20.0 9.0
7.0 -webkit-
12.1

CSS align-items Değerleri

align-items:stretch|center|flex-start|flex-end|baseline|initial|inherit;

CSS align-items özelliği değerleri

CSS align-items değerleri CSS align-items değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
stretch Varsayılan özelliğidir.Kapsaycı kutu içindeki elemanları tüm kutuyu kapsayacak şekilde esnetir.
center Kapsayıcı kutu içindeki elemanları kutunun merkezinde / ortasında hizalar.
flex-start Kapsayıcı div veya kutu içerisindeki html elemanlarını kutunun başlangıcında hizalar.
flex-end Kapsayıcı div veya kutu içerisindeki html elemanlarını kutunun sonunda hizalamak için kullanılır.
baseline Kutu içerisindeki elemanları kutunun başlangıcına göre konumlar.
initial Özelliğin varsayılan değerine dönüştürür.
inherit Eğer bir üst soy bağından aldığı özellik varsa o değeri aktarmasını sağlar.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML center Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

CSS content Özelliği

HTML del Etiketi

HTML Element Referansları