HTML Yorumlar


HTML Yorum Etiketleri

HTML belgelerine yorum eklemek için <!-- ve --> yorum etiketleri kullanılır.

Aşağıdaki örnek HTML belgesine ekleyebileceğiniz bir yorumu, açıklamayı temsil ediyor.

<!-- Açıklamanızı yorum etiketleri arasına yazın -->

Not Not: Yorum etiketlerinin açılış etiketinde ünlem işareti (!) vardır, ama kapanış etiketinde yoktur.

Yorumlar tarayıcılar tarafından görüntülenmezler ama özellikle fazla kaynak kodu olan HTML belgeleri için, belgenin ilgili kısımlarına notlar ya da açıklamalar eklemek oldukça faydalıdır. İleride kaynak kodlarınız üzerinde yeni düzenlemeler yapmak istediğinizde HTML yorumları düzenleme yapılacak alana kolayca ulaşabilmenize yardımcı olur.

HTML Yorumları ile bildirim ve hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz.

Örnek


<!-- Hakkımda sayfası içeriği -->

<p>Bir paragraf.....</p>

<!-- Buraya daha fazla bilgi girmeyi unutma! -->

HTML yorumlarını HTML belgenizde henüz görüntülenmesini istemediğiniz öğeleri veya hatalı bölümleri sorunu çözene kadar gizlemek için de kullabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey, aşağıdaki örnekteki gibi ilgili HTML kod satırını yorum etiketleri arasına almaktır:

Örnek


<!--
Aşağıdaki içeriği şimdilik gizle
<img border="0" src="cennet_papagani.jpg" alt="papagan" />
-->

Şartlı Yorumlar

HTML belgelerinde aşağıdaki örnekteki gibi şartlı yorumlara rastlayabilirsiniz.

<!--[if IE 8]>
    ...HTML kaynak kodları...
<![endif]-->

Şartlı yorumlar, içerisindeki HTML etiketlerinin sadece Internet Explorer tarayıcısı tarafından çalıştırılacağını tanımlar.


Yazılım Programı Etiketleri

HTML yorum etiketleri çeşitli HTML yazılım programları tarafından da oluşturulabilir. Örneğin, Frontpage ve Expression Web gibi web tasarım üzerine geliştirilmiş yazılımların yardımıyla oluşturulmuş HTML belgeleri içlerinde <!--webbot bot--> etiketleri barındırır.

Belgenizin oluşturulmasında, HTML kaynak kodlarınızın daha düzenli ve hatasız olmasında yardımı olan bu yazılımları desteklemek adına bu etiketlerin belgenizde kalmasında bir sakınca yoktur.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

HTML details Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

HTML Element Referansları

HTML Element Referansları