HTML Paragraflar


HTML Paragrafları

HTML <p> elementi bir paragrafı tanımlar.

Tarayıcılar her bir paragraftan önce ve sonra otomatik olarak bir satır boşluk eklerler.

Örnek

<p>Bu bir paragraf.....</p>
<p>Bu da diğer paragraf.....</p>

HTML Belge Görüntülemesi

HTML belgelerinin nasıl görüntüleneceklerini kestiremeyebilirsiniz. Büyük ya da küçük ekranlar veya ölçeklendirilmiş pencereler farklı görüntüleme sonuçları ortaya çıkarabilir.

HTML belgesi içerisinde ekstra boşluklar ya da satırlar ekleyerek tarayıcıda görüntülenecek çıktıyı değiştiremezsiniz. Tarayıcı fazladan boşlukları ve boş satırları sayfa gösterilirken görmezden gelecektir. HTML belgesi içerisinde oluşturulacak her boşluk ve satır atlama sadece tek bir boşluk olarak görüntülenecektir.

Örnek

<p>
Bu paragraf
kaynak kodunda
birkaç satır içeriyor,
ama tarayıcı
bunu gözardı ediyor.
</p>

<p>
Bu paragraf
kaynak kodunda       bir         sürü
     boşluk içeriyor, ama
tarayıcı       bunu
gözardı     ediyor.
</p>

Kapanış etiketini unutmayın

Çoğu tarayıcı kapanış etiketini girmeyi unutsanız da HTML belgenizi doğru bir şekilde gösterecektir:

Aşağıdaki örnek çoğu tarayıcıda sorunsuz bir şekilde çalışacaktır, ama buna güvenmemenizde fayda var. Kapanış etiketini kullanmamak beklenmedik sonuçlara ya da hatalara sebep olabilir.

Örnek

<p>Bu bir paragraf.....
<p>Bu da bir diğer paragraf.....
Not XHTML gibi HTML'nin daha disiplinli versiyonları kapanış etiketini es geçmenize izin vermez.

HTML Satırsonu <br> Etiketi

HTML <br> elementi bir satırsonunu tanımlar.

Yeni bir paragraf başlatmadan, yeni bir satıra geçmek için <br> etiketini kullanabilirsiniz.

<br> elementi boş, tek etiketten oluşan bir HTML öğesidir, kapanış etiketi yoktur.

Örnek

<p>Bu paragraf<br> satır<br>sonu etiketlerinin<br> kullanıldığı<br>bir paragraftır.</p>

Not: HTML'de satırsonu etiketini <br> olarak girebilirsiniz, ama XHTML'de etiket doğru bir şekilde kapatılmalıdır: <br />


HTML <pre> Etiketi

HTML <pre> elementi ön biçimlenmiş metni tanımlar.

<pre> elementi içerisindeki metin ön-ayarlı punto büyüklüğünde ve genellikle Courier yazı tipiyle gösterilir. Pre elementi içerisindeki metnin boşluklarını ve satırsonlarını korur:

Örnek

<pre>
    Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor
   
    Onlardan kalbime sevda geçmiyor
   
    Ben yordum ruhumu biraz da sen yor
   
    Çünkü bence şimdi herkes gibisin.
</pre>

HTML belgelerinizde, yukarıdaki örnekteki gibi <pre> etiketini kullanarak boşlukların ve satırsonlarının tarayıcılar tarafından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.


Fakat <pre> etiketi yerine, paragraf etiketi <p> kullanarak benzer görüntülenmeyi sağlamaya çalışırsanız karşılaşacağınız sonuç aşağıdaki uygulamalı örnekteki gibi olacaktır.

Kendiniz Deneyin », ardından da açılan pencerede Kodu Çalıştır butonlarına tıklayarak örneği Sonuç Ekranı'nda görüntüleyebilirsiniz:

Örnek

<p>
    Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor
   
    Onlardan kalbime sevda geçmiyor
   
    Ben yordum ruhumu biraz da sen yor
   
    Çünkü bence şimdi herkes gibisin.
</p>

HTML Etiket Referansları

Etiket Tanım
<br> Satırsonunu ifade eder
<p> Paragrafı ifade eder
<pre> Ön-biçimlenmiş metni ifade eder

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML del Etiketi

HTML canvas Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

Eski tarayıcılarda kod gizleme ve kod satırını bölme Javascript

HTML main Etiketi

CSS content Özelliği

HTML yorum etiketi ile öğe gizleme örneği