HTML Bilgisayar Kodları


Bir bilgisayar kodu öğesi


<code>
var x = 4;
var y = 7;
document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;
</code>

HTML Bilgisayar Kodlarını Biçimlendirme

HTML belgeleri normalde değişken harf boyutu ve aralığı kullanır. Fakat bilgisayar kodu örnekleri gibi öğelerin görüntülenmesinde bu tercih edilmez.

Görsel olarak farkedilebilmeleri ve arama motorlarına bu örneklerin ne olduğunun bildirilebilmeleri için, varsayılan metin boyutu, stili ve karakter aralığından farklı olmaları gerekir.

Bu yüzden <kbd>, <samp> ve <code> gibi bilgisayar kodu örnekleri sabit karakter boyutu ve aralığındadır.


Klavye Girişi için HTML <kbd> Etiketi

HTML <kbd> etiketi klavye girişini tanımlar.

Örnek


<p><kbd>Dosya | Aç...</kbd></p>

Sonuç:


Dosya | Aç...

Bilgisayar Çıktısı için HTML <samp> Etiketi

HTML <samp> etiketi bir bilgisayar programının örnek çıktısını tanımlar.

Örnek


<samp>
demo.ornek.com login: Mar 28 05:30:25
Linux 2.6.10-grsec+gg3+e+fhs6b+nfs+gr0501+++p3+c4a+gr2b-reslog-v6.189
</samp>

Sonuç:


demo.ornek.com login: Mar 28 05:30:25 Linux 2.6.10-grsec+gg3+e+fhs6b+nfs+gr0501+++p3+c4a+gr2b-reslog-v6.189

Bilgisayar Kodu için HTML <code> Etiketi

HTML <code> etiketi programlama kodunu tanımlar.

Örnek


<code>
var x = 4;
var y = 7;
document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;
</code>

Sonuç:


var x = 4; var y = 7; document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;

Yukarıdaki örneğin sonuç ekranında <code> öğesinin boşlukları ve satırsonlarını korumadığını görüyoruz.
Bunun önüne geçmek için <code> öğesini bir <pre> öğesi içerisine yerleştirebilirsiniz.

Örnek


<pre>
<code>
var x = 4;
var y = 7;
document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;
</code>
</pre>

Sonuç:



var x = 4;
var y = 7;
document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;


Değişkenler için HTML <var> Etiketi

HTML <var> etiketi bir değişkeni tanımlar.

Değişken, matematiksel ifade içindeki bir değişken de olabilir ya da programlama içeriği içerisindeki bir değişken de olabilir.

Örnek


<p>Einstein'ın ünlü denklemi: <var>E</var> = <var>m</var><var>c</var><sup>2</sup></p>

Sonuç:


Einstein'ın ünlü denklemi: E = mc2

HTML Bilgisayar Kodu Etiketleri

Etiket Tanım
<code> Programlama kodunu tanımlar
<kbd> Klavye girdisini tanımlar
<pre> Bilgisayar programı çıktısını tanımlar
<samp> Bir değişkeni tanımlar
<var> Ön biçimlenmiş metni tanımlar

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi