CSS tab-size uygulama

CSS tab-size
pre#tabbox {<br>    tab-size:<span id='rfrnscsscde'> 8</span>;<br>}<br>
CSS tab-size değerleri
Sonuç Ekranı
CSS öğrenmek çok  kolay!

Yukarıdaki cümlenin tab-size değerleriyle oynayın ..Kelimeler arasındaki mesafe değişecektir..

Sonuçları görmek için değerlerin üzerine geliniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

HTML details Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

HTML Element Referansları

HTML Element Referansları