HTML track Etiketi

<track> Etiketi

Örnek

İki altyazı yolu olan bir video:

<video width="320" height="240" controls>
  <source src="maskeli_besler.mp4" type="video/mp4">
  <source src="maskeli_besler.ogg" type="video/ogg">
  <track src="altyazi_eng.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="İngilizce">
  <track src="altyazi_tur.vtt" kind="subtitles" srclang="tr" label="Türkçe">
</video>

<track> Tanımı ve Kullanımı

<track> etiketi medya elementleri <audio> ve <video> için metin yolunu tanımlar.

Bu element medya çalarken görünür olması gereken altyazıları, metin içeren başlık dosyalarını veya diğer dosyaları tanımlamak için kullanılır.


Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar elementi tamamen destekleyen ilk tarayıcı versiyonunu ifade ediyor.

Element
<track> 18.0 12.0 10.0 31.0 6.0 15.0

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

<track> etiketi HTML5'te yenidir.


Opsiyonel Özellikler

= HTML5'te yeni.
Özellik Değer Tanım
default default Track etiketinin varsayılan değeridir. Kullanıcı tercihinin diğer yolun daha uygun olduğunu göstermediği durumu tanımlar.
kind captions
chapters
descriptions
metadata
subtitles
Metin yolunun türünü tanımlar.
label yazı Metin yolunun başlığını tanımlar.
src URL Gereklidir. Metin dosyasının URL'sini tanımlar.
srclang dil_kodu Metin içerik yolunun dilini tanımlar (kind="subtitles" değeri girildiyse gereklidir.)

Standart Özellikler

<track> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<track> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi