HTML th Etiketi

<th> Etiketi

Örnek

İki başlık hücreli (<th>) basit bir HTML tablosu:

<table>
  <tr>
    <th>Ay</th>
    <th>Harcamalar</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mart</td>
    <td>620 TL</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nisan</td>
    <td>590 TL</td>
  </tr>
</table>

<th> Tanımı ve Kullanımı

<th> etiketi HTML tablosundaki başlık hücresini tanımlar.

HTML tablolarında iki tür hücre vardır:

  • Başlık hücreleri: Başlık bilgisini içerir (<th> etiketiyle oluşturulur)
  • Standart hücreler: Bilgi içerir. (<td> etiketiyle oluşturulur)

<th> elementleri varsayılan olarak kalın yazı ve ortaya hizalıdır.

<td> elementleri ise normal yazı ve sola hizalıdır.


Tarayıcı Desteği

Element
<th> Var Var Var Var Var Var

İpuçları ve Notlar

İpucu: İçeriğin çoklu sütun ve satırları kapsamasını sağlamak için colspan ve rowspan özelliklerini kullanabilirsiniz.


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML5'te tüm yerleşim özellikleri kaldırılmıştır.


Özellikler

Özellik Değer Tanım
abbr yazı Başlık hücresindeki içeriğin kısaltılmış versiyonunu tanımlar.
align left
right
center
justify
char
HTML5'te desteklenmiyor.
Başlık hücresindeki içeriğin hizalanışını belirler.
axis kategori_adı HTML5'te desteklenmiyor.
Başlık hücrelerini kategorilendirir.
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
renkadı
HTML5'te desteklenmiyor.
Başlık hücresinin arkaplan rengini tanımlar.
char karakter HTML5'te desteklenmiyor.
Başlık hücresindeki içeriği bir karaktere hizalar.
charoff sayı HTML5'te desteklenmiyor.
Char özelliği ile belirlenen karakterden hizalanacak içeriğin karakter sayısını belirler.
colspan sayı Başlık hücresinin kapsaması gereken sütun sayısını belirler.
headers başlık_id Bir hücrenin ilişkili olduğu bir veya daha fazla başlık hücresini tanımlar.
height piksel
%
HTML5'te desteklenmiyor.
Başlık hücresinin yüksekliğini tanımlar.
nowrap nowrap HTML5'te desteklenmiyor.
Başlık hücresi içindeki içeriğin kaydırılmayacağını belirtir.
rowspan sayı Başlık hücresinin kapsaması gereken satır sayısını tanımlar.
scope col
colgroup
row
rowgroup
Başlık hücresinin bir sütun ya da sıranın mı, yoksa sütun ya da sıra grubunun mu başlığı olduğunu belirtir.
sorted reversed
sayı
reversed sayı
sayı reversed
Bir sütunun sıra yönünü tanımlar.
valign top
middle
bottom
baseline
HTML5'te desteklenmiyor.
Başlık hücresinin içeriğini dikey olarak hizalar.
width piksel
%
HTML5'te desteklenmiyor.
Başlık hücresinin genişliğini belirler.

Standart Özellikler

<th> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<th> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML center Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

CSS content Özelliği

HTML del Etiketi

HTML Element Referansları