HTML td Etiketi

<td> Etiketi

Örnek

İki tablo hücreli, basit bir HTML tablosu:

</table>
  <tr>
    <td>Hücre 1</td>
    <td>Hücre 2</td>
  </tr>
</table>

<td> Tanımı ve Kullanımı

<td> etiketi HTML tablosu içerisindeki standart bir hücre olarak tanımlanır.

HTML tablosunun iki tür hücresi vardır:

  • Başlık hücre: Başlığı barındırır, <th> elementiyle oluşturulur.
  • Standart hücre: Bilgiyi barındırır, <td> elementiyle oluşturulur.

<th> elementleri varsayılan olarak kalın yazı ve ortaya hizalıdır.

<td> elementleri varsayılan olarak düz yazı ve sola hizalıdır.


Tarayıcı Desteği

Element
<td> Var Var Var Var Var Var

İpuçları ve Notlar

İpucu: İçeriğin çoklu satır ve sütunları kapsamasını sağlamak için colspan ve rowspan özelliklerini kullanabilirsiniz.


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML5'ten tüm yerleşim özellikleri kaldırıldı.


Özellikler

Özellik Değer Tanım
abbr yazı HTML5'te desteklenmiyor.
Bir hücre içindeki içeriğin kısaltılmış versiyonunu belirtir.
align left
right
center
justify
char
HTML5'te desteklenmiyor.
Hücre içeriğinin hizalanışını tanımlar.
axis kategori_adı HTML5'te desteklenmiyor.
Hücreleri kategorilendirir.
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
renk_adı
HTML5'te desteklenmiyor.
Hücrenin arkaplan rengini tanımlar.
char karakter HTML5'te desteklenmiyor.
Hücre içindeki içeriği bir karaktere hizalar.
charoff sayı HTML5'te desteklenmiyor.
Char özelliğiyle belirlenen bir karakterle aynı yerden hizalanacak içeriğin karakter sayısını ayarlar.
colspan sayı Bir hücrenin kapsaması gereken sütun sayısını tanımlar.
headers başlık_id Bir hücrenin ilişkili olduğu bir veya daha fazla başlığı tanımlar.
height piksel
%
HTML5'te desteklenmiyor.
Hücrenin yüksekliğini ayarlar.
nowrap nowrap HTML5'te desteklenmiyor.
Hücre içeriğinin kaydırılmayacağını tanımlar.
rowspan sayı Hücrenin kapsayacağı satır sayısını ifade eder.
scope col
colgroup
row
rowgroup
HTML5'te desteklenmiyor.
Bir tablodaki başlık ve bilgi hücrelerinin nasıl ilişkilendirileceğini belirler.
valign top
middle
bottom
baseline
HTML5'te desteklenmiyor.
Hücre içeriğini dikey hizalanışını belirler.
width piksel
%
HTML5'te desteklenmiyor.
Hücrenin genişliğini belirler.

Standart Özellikler

<td> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<td> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

HTML details Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

HTML Element Referansları

HTML Element Referansları