HTML table Etiketi

<table> Etiketi

Örnek

Basit bir HTML tablosu:

<table>
  <tr>
    <th>Ay</th>
    <th>Harcamalar</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mart</td>
    <td>620 TL</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nisan</td>
    <td>590 TL</td>
  </tr>
</table>

<table> Tanımı ve Kullanımı

<table> etiketi bir HTML tablosunu tanımlar.

HTML tabloları <table> elementi ve bir veya daha fazla <tr> , <th> ya da <td> elementlerinden oluşur.

<tr> elementi bir tablo satırını, <th> elementi bir tablo başlığını ve <td> elementi ise bir tablo hücresini tanımlar.

Daha karışık bir HTML tablosu ise <caption>, <col>, <colgroup>, <thead>, <tfoot> ve <tbody> elementlerini içerebilir.


Tarayıcı Desteği

Element
<table> Var Var Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

"align", "bgcolor", "border", "cellpadding", "frame", "rules", "summary" ve "width" özellikleri HTML5'te desteklenmiyor


W3C'de "border" özelliğinin HTML5'ten kaldırılmasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık sonrasında özelliğin belirtimlerden kaldırılması kararlaştırıldı. Yerine CSS kullanabilirsiniz.


Özellikler

Özellik Değer Tanım
align left
center
right
HTML 5'te desteklenmiyor.
Çevresindeki metne göre tablonun hizalanışını belirler
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
renk_adı
HTML 5'te desteklenmiyor.
Tablo için arkaplan rengi belirler.
border 1
0
HTML 5'te desteklenmiyor.
Tablo hücrelerinin kenarlarının olup olmayacağını tanımlar.
cellpadding piksel HTML 5'te desteklenmiyor.
Hücre duvarı ve hücre içeriği arasındaki boşluğu belirler.
cellspacing piksel HTML 5'te desteklenmiyor.
Hücreler arası boşluğu belirler.
frame void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
HTML 5'te desteklenmiyor.
Dış kenarların hangi kısımlarının görünür olacağını belirler.
rules none
groups
rows
cols
all
HTML 5'te desteklenmiyor.
İç kenarların hangi kısımlarının görünür olacağını belirler.
sortable sortable Tablonun sıralı olması gerektiğini belirtir.
summary yazı HTML 5'te desteklenmiyor.
Bir tablo içeriğinin özetini tanımlar.
width piksel
%
HTML 5'te desteklenmiyor.
Bir tablonun genişliğini belirler.

Standart Özellikler

<table> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<table> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML center Etiketi

HTML em Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML dir Etiketi

HTML main Etiketi

CSS content Özelliği

HTML canvas Etiketi