HTML Standart Özellikler

HTML Standart Özellikler

HTML özellikleri elementlere anlam ve bilgi verirler.

Aşağıdaki tabloda gösterilen, Global Özellikler olarak da bilinen Standart Özellikler tüm HTML elementlerinde kullanılabilir= HTML5 ile gelen özellikler.
Özellik Tanım
accesskey Bir elementi etkinleştirmek için kısayol tuşu atamayı ifade eder
class Bir element için bir veya daha fazla sınıf adını ifade eder
contenteditable Bir elementin içeriğinin düzenlenebilir olup olmadığını ifade eder
contextmenu Bir element için içerik menüsünü ifade eder. İçerik menüsü, kullanıcı elementin üzerinde fare sağ tuşu kullandığında belirir
data-* Sayfa veya uygulamanın genel bilgisini özel tutmak için kullanılır
dir Bir element içerisindeki bilginin metin yönünü ifade eder
draggable Bir elementin sürüklenebilir olup olmadığını belirtir
dropzone Sürüklenen bilginin bırakıldığında, kopyalanmış, taşınmış veya köprülenmiş olup olmadığını ifade eder
hidden Bir elementin henüz ya da artık ilişkili olmadığını ifade eder
id Element için eşsiz bir kimliği ifade eder
lang Element içeriğinin dilini ifade eder
spellcheck Elementin yazım ve dilbilgisi kontrolü yapıp yapmayacağını ifade eder
style Element için bir satıriçi CSS stilini ifade eder
tabindex Bir elementin sekme sırası ayarını ifade eder
title Element hakkında ekstra bilgiyi ifade eder
translate Bir elementin içeriğinin çevirisinin yapılıp yapılmayacağını ifade eder

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML del Etiketi

HTML canvas Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

Eski tarayıcılarda kod gizleme ve kod satırını bölme Javascript

HTML main Etiketi

CSS content Özelliği

HTML yorum etiketi ile öğe gizleme örneği