HTML Audio / Video DOM Referansları

HTML Audio ve Video DOM Referansı

HTML5 DOM'un <audio> ve <video> elementleri için metodları, özellikleri ve olayları vardır

Bu metodlar, özellikler ve olaylar <audio> ve <video> elementlerini JavaScript kullanarak manipüle etmenizi sağlar.


HTML Ses/Video Metodları

Method Tanım
addTextTrack() Ses ya da videoya yeni bir yazı parçası ekler
canPlayType() Tarayıcının belirli ses ya da video türünü oynatıp oynatamadığını kontrol eder
load() Ses ya da video elementini yeniden yükler
play() Ses ya da videoyu oynatmaya başlar
pause() Oynatılmakta olan mevcut sesi ya da videoyu duraklatır

HTML Ses/Video Özellikleri

Özellik Tanım
audioTracks Mevcut ses parçalarını gösteren bir AudioTrackList nesnesine dönüştürür
autoplay Ses ya da video dosyasının yüklenir yüklenmez çalıp çalmayacağını belirler
buffered Ses ya da videonun önbelleğe alınmış bölümlerini gösteren bir TimeRanges nesnesine dönüştürür
controller Ses ya da videonun mevcut medya kontrolörünü gösteren MediaController nesnesine dönüştürür
controls Ses ya da videonun oynat/duraklat vb. gibi kontrollerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler
crossOrigin Ses ya da videonun CORS ayarlarını belirler veya değiştirir
currentSrc Mevcut ses ya da videonun URL'sini değiştirir
currentTime Çalan ses ya da videonun neresinde olunduğunu gösterir (saniye olarak)
defaultMuted Ses ya da videonun otomatik olarak sessiz başlayıp başlamayacağını belirler veya değiştirir
defaultPlaybackRate Ses ya da video için varsayılan oynatma hızını belirler
duration Mevcut ses ya da video dosyasının süresini saniye bazında değiştirir
ended Ses ya da videonun oynatımının bitip bitmediğini gösterir
error Ses ya da videonun hata durumunu gösteren bir MediaError nesnesine dönüştürür
loop Ses ya da videonun oynatımının bittiğinde yeniden başlayıp başlamayacağını belirler veya değiştirir
mediaGroup Ses ya da videonun ait olduğu grubu belirler ya da değiştirir (çoklu ses veya video elementine bağlantı vermek için kullanılır)
muted Ses ya da videonun sesizde olup olmadığını belirler veya değiştirir
networkState Ses ya da videonun mevcut ağ durumuna döndürür
paused Ses ya da videonun duraklatılıp duraklatılmadığını gösterir
playbackRate Ses ya da videonun oynatım hızını belirler veya değiştirir
played Ses ya da videonun oynatılmış kısımlarını gösteren TimeRanges nesnesine dönüştürür
preload Ses ya da videonun sayfa yüklenirken yükleyip yüklemeyeceğini belirler veya değiştirir
readyState Ses ya da videonun mevcut hazır konumuna döndürür
seekable Ses ya da videonun aranabilir kısımlarını gösteren bir TimeRanges nesnesine dönüştürür
seeking Kullanıcının o anda ses ya da video içerisinde arama yapıp yapmadığını gösterir
src Ses ya da video elementinin mevcut kaynağını belirler veya değiştirir
startDate O anki zaman aralığını gösteren bir Date nesnesine dönüştürür
textTracks Mevcut parça sözlerini gösteren bir TextTrackList nesnesine dönüştürür
videoTracks Mevcut video parçalarını gösteren bir videoTrackList nesnesine dönüştürür
volume Ses ya da videonun ses ayarını belirler veya değiştirir

HTML Ses/Video Olayları

Olaylar Tanım
abort Sesin/videonun yüklemesi iptal edildiğinde çalışır
canplay Tarayıcının sesi/videoyu çalmayı başlatabildiğinde çalışır
canplaythrough Tarayıcının sesi/videoyu önyükleme için beklemeden çalabildiğinde çalışır
durationchange Sesin/videonun süresi değiştirildiğinde çalışır
emptied Mevcut oynatma listesi boş olduğunda çalışır
ended Mevcut oynatma listesi sonlandırıldığında çalışır
error Sesin/videonun yüklenmesi sürecinde bir hata meydana geldiğinde çalışır
loadeddata Tarayıcının sesin/videonun mevcut çerçevesini yüklediğinde çalışır
loadedmetadata Tarayıcının sesin/videonun meta bilgisini yüklediğinde çalışır
loadstart Tarayıcının sesi/videoyu aramaya başladığında çalışır
pause Ses/Video duraklatıldığında çalışır
play Ses/Video başlatıldığında çalışır
playing Ses/Video önyükleme için durdurulduktan ya da duraklatıldıktan sonra oynatılırken çalışır
progress Tarayıcının sesi/videoyu indirdiği sırada çalışır
ratechange Sesin/videonun oynatma hızı değiştirildiğinde çalışır
seeked Kullanıcının seste/videoda ileri-geri alma eylemlerini bitirdiğinde çalışır
stalled Tarayıcının medya bilgisini almaya çalıştığı, fakat bilginin olmadığı zaman çalışır
suspend Tarayıcının bilgiyi kasıtlı olarak almadığında çalışır
timeupdate Mevcut oynatım konumu değiştiğinde çalışır
volumechange Ses değiştirildiğinde çalışır
waiting Video, sıradaki karelerin ön yüklemesini yapmak için durduğunda çalışır

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi