HTML Özellikler


Özellikler HTML elementleri hakkında ek bilgi verirler.

HTML elementleri özellikler içerebilir.
Özellikler bir element hakkında ek bilgi sağlarlar. Özellikler her zaman başlangıç etiketi içerisinde belirtilirler. Özellikler, özelliğin isim/değer çiftleri ile belirtilirler: isim="değer"


lang Özelliği

HTML belgesinin dili <html> etiketi içerisinde belirtilebilir.

Belge dili lang özelliği ile bildirilir.

Bir belgenin dil bildirimi ekran okuyucuları gibi erişilebilirlik uygulamaları ve arama motorları için önemlidir.

Örnek

Dil bildirimi Türkçe olan bir HTML belgesi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">

<body>

  <h1>İlk Başlığım</h1>
  <p>İlk paragrafım......</p>

</body>

</html>

title Özelliği

HTML paragrafları <p> etiketiyle belirtilir.

Aşağıdaki örnekte <p> elementi title özelliğine sahip. İlgili paragraf için bir başlık "title" tanımlar. title Özelliğine atanan değer (value) ise "HTML":

Örnek

<p title="HTML">
HTML (Hypertext Markup Language) web sayfaları oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.
</p>

href Özelliği

HTML linkleri <a> etiketiyle tanımlanır. Link adresi ise href özelliği ile belirtilir:

Örnek

<a href="http://htmlvecssegitimi.blogspot.com">Bu bir linktir</a>

Linkler ve <a> etiketiyle ile ilgili daha detaylı bilgiyi ilerleyen derslerde bulabilirsiniz.


Boyut Özellikleri

HTML resimleri <img> etiketiyle tanımlanır. Kaynak dosya adı/uzantısı src ve resmin genişliği width yüksekliği ise height özellikleri ile tanımlanır:

Örnek

<img src="HTML-CSS.png" alt="HTML CSS Eğitim" width="424" height="315" />

alt Özelliği

Bir HTML elementinin görüntülenememesi durumunda yerine alternatif metin göstermek için alt özelliği kullanılır.

alt özelliğine atanan değer ekran okuyucular tarafından okunabilir. Bu şekilde, örneğin web sayfasını dinleyen görme engelli birisi girilen alternatif metni dinleyebilir.

Örnek

<img src="HTML-CSS.png" alt="HTML ve CSS Eğitimi" width="424" height="315" />

Öneriler

 • Her zaman küçük harfli özellikler kullanın
 • HTML5 standartları, özellik adlarını küçük harflerle yazmayı gerektirmiyor. Özellikleri küçük harflerle veya büyük harflerle de girebilirsiniz. Örnek: Title ya da TITLE

  W3C HTML4'te ve XHTML gibi daha disiplinli belge türlerinde küçük harf kullanımını öneriyor.

  Küçük harf kullanımı daha yaygın ve yazımı daha kolaydır. Elementleri ve özellikleri yazarken küçük harf kullanmanızı öneririz.

 • Özellik değerlerini tırnak işaretleri arasında gösterin
 • HTML5 standartları özellik değerleri için tırnak işaretleri gerektirmez. Yukarıda örneğini verdiğimiz href özelliği şu şekilde de yazılabilir.

  Örnek

  <a href=http://htmlvecssegitimi.blogspot.com>Bu bir linktir</a>

  W3C HTML4'te tırnak işaretlerini kullanmayı öneriyor, XHTML gibi daha disiplinli belge türlerinde ise kullanılmasını gerektiriyor. Bazen tırnak işaretlerini kullanmak gereklidir.

  Özellik değerleri için tırnak işaretleri en yaygın kullanımdır. Tırnak işaretlerini çıkarmak hatalara sebep olabilir. Özellik değerlerini her zaman tırnak işaretleri içerisine girmeniz önerilir.

  Örneğin; aşağıdaki özellik örneği özellik değeri tırnak işareti içerisinde gösterilmediği için düzgün görüntülenmeyecektir, çünkü girilen özellik değeri içerisinde boşluklar var:

  Örnek

  <p title=Hypertext Markup Language>
  Hypertext Markup Language (HTML) web sayfaları oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.
  </p>

 • Tek tırnak işareti veya çift tırnak işareti kullanımı
 • HTML'de en yaygın kullanım çift tırnak işaretidir ( "değer" ), ama tek tırnak işareti de ( 'değer' ) kullanılabilir.

  Eğer özellik değeri kendi içerisinde çift tırnak işareti içeriyorsa tek tırnak işareti içerisine alınmalı:

  Örnek

  <p title='Zlatan "ibracadabra" Ibrahimovic'>

  Ya da tam tersi şekilde de girilebilir:

  Örnek

  <p title="Zlatan 'ibracadabra' Ibrahimovic">

HTML Özellikleri

HTML'de sık kullanılan bazı özellikler

Özellik Tanım
alt Resim için alternatif metni tanımlar
disabled Bir girdi elementinin devredışı bırakılması gerektiğini belirtir
href Bir link için URL (web adresi) tanımlar
id Element için özel bir kimlik/isim tanımlar
src Resmin URL'sini tanımlar
style Element için satıriçi CSS stilini belirtir
title Bir element hakkında ipucu aracı olarak görünen ekstra bilgi sağlar
value Girdi elementi için değer (metin) tanımlar

Her bir HTML etiketi için kullanılabilecek özelliklere, HTML Element Referansları sayfamızdan etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML del Etiketi

HTML canvas Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

Eski tarayıcılarda kod gizleme ve kod satırını bölme Javascript

HTML main Etiketi

CSS content Özelliği

HTML yorum etiketi ile öğe gizleme örneği