HTML Olay Özellikleri

HTML Standart Olay Özellikleri

HTML 4 olayların, kullanıcının bir elementi tıkladığında JavaScript çalıştırması gibi, tarayıcıda eylemleri tetikleyebilmesi özelliğini getirdi.

Aşağıdaki tablolarda olay eylemlerini tanımlamak için HTML elementlerine eklenebilecek Standart Olay Özelliklerini gruplar halinde inceleyebilirsiniz.

= HTML5 ile gelen yeni olay özellikleri

Pencere Olay Özellikleri

Pencere (window) nesnesi için tetikleyici olaylar (<body> etiketi içerisine girilir)

Özellik Değer Tanım
onafterprint script Belge basıldıktan sonra script çalışır
onbeforeprint script Belge basılmadan önce script çalışır
onbeforeunload script Belge yüklenmeden önce script çalışır
onerror script Bir hata meydana geldiğinde script çalışır
onhashchange script URL'nin anchor kısmında değişiklik olduğunda script çalışır
onload script Sayfa yüklemeyi bitirdikten sonra çalışır
onmessage script Mesaj tetiklendiğinde script çalışır
onoffline script Tarayıcı çevrimdışı çalışmaya başladığında script çalışır
ononline script Tarayıcı çevrimiçi çalışmaya başladığında script çalışır
onpagehide script Kullanıcının sayfayı gizlediğinde script çalışır
onpageshow script Kullanıcının sayfayı görüntülediğinde script çalışır
onpopstate script Pencere geçmişi değiştiğinde script çalışır
onresize script Tarayıcı penceresi boyutu değiştirildiğinde çalışır
onstorage script Bir Web Depolama alanı güncellendiğinde (belge yüklendiğinde) script çalışır
onunload script Sayfa yüklenmediğinde veya tarayıcı penceresi kapatıldığında çalışır

Form Olayları

HTML formu içerisinde eylemler tarafından tetiklenen olaylar (Hemen hemen tüm HTML elementlerine uygulanabilir, ancak en çok form elementlerinde kullanılır):

Özellik Değer Tanım
onblur script Elementin odağı kaybettiği anda çalışır
onchange script Elementin değeri değiştirildiğinde çalışır
oncontextmenu script Bir içerik menüsü tetiklendiğinde script çalışır
onfocus script Element odaklandığında çalışır
oninput script Bir elementin kullanıcı girişi aldığında script çalışır
oninvalid script Bir elementin geçersiz olduğunda script çalışır
onreset script Bir formdaki Reset butonu tıklandığında çalışır
onsearch script Kullanıcının arama alanına bir şey yazdığında çalışır
onselect script Element içindeki metnin bir bölümü seçildikten sonra çalışır
onsubmit script Form onaylandığında çalışır

Klavye Olayları

Klavye tuşları tarafından tetiklenen olaylar:

Özellik Değer Tanım
onkeydown script Kullanıcı tuşa basarken çalışır
onkeypress script Kullanıcı tuşa bastığında çalışır
onkeyup script Kullanıcı tuşu bıraktığında çalışır

Fare Olayları

Fare tarafından veya benzer kullanıcı eylemleri tarafından tetiklenen olaylar:

Özellik Değer Tanım
onclick script Fare element üzerinde tıkladığında çalışır
ondblclick script Fare element üzerinde çift tıkladığında çalışır
ondrag script Element sürüklendiğinde çalışır
ondragend script Sürükleme eyleminin sonunda script çalışır
ondragenter script Element geçerli bir bırakma noktasına sürüklendiğinde script çalışır
ondragleave script Element geçerli bırakma noktasını terkettiğinde script çalışır
ondragover script Element geçerli bir bırakma noktası üzerinde sürükleniyorken script çalışır
ondragstart script Sürükleme eyleminin başlangıcında script çalışır
ondrop script Sürüklenen element bırakılıyorken script çalışır
onmousedown script Element üzerinde bir fare tuşu basılı tutulurken çalışır
onmousemove script Fare imleci element üzerinde hareket ederken çalışır
onmouseout script Fare imleci elementin dışında hareket ettiğinde çalışır
onmouseover script Fare imleci bir element üzerinde hareket ettiğinde çalışır
onmouseup script Basılı olan bir fare tuşu elementin üzerindeyken bırakıldığında çalışır
onmousewheel script Artık kullanılmıyor.Yerine onwheel özelliğini kullanın
onscroll script Elementin kaydırma çubuğu kullanılırken script çalışır
onwheel script Bir element üzerinde fare tekerleği aşağı ya da yukarı döndürüldüğünde çalışır

Pano Olayları

Özellik Değer Tanım
oncopy script Kullanıcı element içeriğini kopyaladığında çalışır
oncut script Kullanıcı element içeriğini kestiğinde çalışır
onpaste script Kullanıcı elementin içine içerik yapıştırdığında çalışır

Media Olayları

Videolar, resimler ve ses gibi medyalar tarafından tetiklenen olaylar (tüm HTML elementlerine uygulanabilir, ama en çok <audio>,<embed>,<img>,<object> ve <video> gibi media elementlerinde kullanılır)

Özellik Değer Tanım
onabort script Ortamdan çıkıldığında çalışır
oncanplay script Dosya çalmaya başlamaya hazır olduğunda çalışır(Başlamak için yeterli önyüklemeyi yaptığında)
oncanplaythrough script Dosyanın tamamı yüklenip oynatmaya hazır olduğunda script çalışır
oncuechange script <track> elementi içinde bir çağrı (cue) değişikliğinde script çalışır
ondurationchange script Medya süresinin uzunluğu değiştiğinde script çalışır
onemptied script Dosyanın ulaşılamaz olduğu durumlarda script çalışır (beklenmedik bağlantı kopuklukları gibi)
onended script Medyanın sonuna gelindiğinde script çalışır
onerror script Dosya yüklenirken bir hata meydana geldiğinde script çalışır
onloadeddata script Medya bilgisi yüklendiğinde script çalışır
onloadedmetadata script Meta bilgi (boyutlar ve süre gibi) yüklendiğinde script çalışır
onloadstart script Henüz birşey yüklenmeden önce, dosya yüklemeye başlar başlamaz script çalışır
onpause script Kullanıcı ya da program tarafından durdurulduğunda script çalışır
onplay script Medyanın oynatılmaya başlamak için hazır olduğunda script çalışır
onplaying script Medyanın oynamaya başladığında script çalışır
onprogress script Tarayıcı medya bilgisini alma sürecindeyken script çalışır
onratechange script Her bir oynatma hızı değişikliğinde script çalışır (Kullanıcının yavaşlatarak ya da hızlandırarak oynatım seçenekleri kullanması gibi)
onseeked script Arama (seeking) özelliğine, aramanın bittiğini işaret eden false ayarı verildiğinde script çalışır
onseeking script Arama (seeking) özelliğine, aramanın aktif olduğunu işaret eden true ayarı verildiğinde script çalışır
onstalled script Tarayıcının herhangi bir sebepten medya bilgisini getiremediğinde script çalışır
onsuspend script Medyanın tamamı yüklenmeden önce medya bilgisini getirme herhangi bir sebepten durdurulduğunda script çalışır
ontimeupdate script Oynatma pozisyonu değiştiğinde script çalışır (Kullanıcının medyanın farklı bir bölümüne ileri sarması gibi)
onvolumechange script Medya sesi her değiştirildiğinde script çalışır ("sessiz" ayarı da dahil)
onwaiting script Medyanın kendi kendine durduğunda, ama yeniden oynayacağı umulduğunda script çalışır (Medyanın daha fazla önyükleme yapabilmesi için bazen kendini durdurması gibi)

Diğer Olaylar

Özellik Değer Tanım
onerror script Dışarıdan bir dosya yüklerken hata meydana geldiğinde çalışır
onshow script <menu> elementi bir içerik menüsü olarak gösterildiğinde çalışır
ontoggle script Kullanıcı <details> elementini açtığında veya kapadığında çalışır

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML del Etiketi

HTML canvas Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

Eski tarayıcılarda kod gizleme ve kod satırını bölme Javascript

HTML main Etiketi

CSS content Özelliği

HTML yorum etiketi ile öğe gizleme örneği