HTML object Etiketi

<object> Etiketi

Örnek

<object> elementini bir resmi gömmek için kullanalım:

<object width="280" height="280" data="htmlvecssegitimi.swf"></object>

<object> Tanımı ve Kullanımı

<object> etiketi HTML belgesi içerisine gömülü bir nesneyi tanımlar. Bu öğeyi audio, video, Java appletleri, ActiveX, PDF ve Flash gibi çoklu ortam dosyalarını gömmek için kullanabilirsiniz.

<object> etiketini HTML belgenize bir başka websitesini gömmek için de kullanabilirsiniz.

<param> etiketini de, <object> etiketiyle gömülü eklentilere özellikler atamak için kullanabilirsiniz.


Tarayıcı Desteği

Element
<object> Var Var Var Var Var Var

İpuçları ve Notlar

Not: <object> elementi <body> elementi içerisinde bulunmalıdır. <object> ve </object> arasındaki yazı bu etiketi desteklemeyen tarayıcılar için alternatif metindir.

İpucu: Resim dosyaları için <object> etiketi yerine <img> etiketini kullanın.

İpucu: <object> etiketiyle birlikte "data" veya "type" özelliklerinden en az biri tanımlanmalıdır.


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

Bazı HTML 4.01 özellikleri HTML5'te desteklenmiyor.

"form" özelliği HTML5'te yenidir.

HTML5'te nesneler formlarda kullanılabilir ve formlardan çıkarılabilirler.

HTML5'te nesneler artık belgenin <head> elementi içerisinde yer almıyor.


Özellikler

= HTML5'te yeni.

Özellik Değer Tanım
align top
bottom
middle
left
right
HTML5'te desteklenmiyor.
<object> elementinin, etrafındaki öğelere göre hizalanışını belirler.
archive URL HTML5'te desteklenmiyor.
Arşiv alanı için URL tanımlar. Arşivler nesneyle ilgili kaynaklar içerir.
border piksel HTML5'te desteklenmiyor.
<object> çevresinin kenar genişliğini belirler.
classid class_ID HTML5'te desteklenmiyor.
Bir class ID tanımlar
codebase URL HTML5'te desteklenmiyor.
Nesne kodunun nerede bulunduğunu belirtir.
codetype medya_türü HTML5'te desteklenmiyor.
Classid özelliği tarafından kaynak gösterilen kodun ortam türünü ifade eder.
data URL Nesne tarafından kullanılacak olan kaynağın URL'sini tanımlar.
declare declare HTML5'te desteklenmiyor.
Nesnenin gerekmedikçe somutlaştırılmaması veya oluşturulmaması gerektiğini, sadece deklare edilmesi gerektiğini ifade eder.
form form_id Nesnenin ait olduğu bir veya daha fazla formu tanımlar.
height piksel Nesnenin yüksekliğini tanımlar.
hspace piksel HTML5'te desteklenmiyor.
Nesnenin sağ ve sol kenarlarındaki beyaz aralığı belirler.
name isim Nesne için bir ad tanımlar.
standby yazı HTML5'te desteklenmiyor.
Nesne yüklenirken gösterilecek metni belirtir.
type medya_türü Data özelliğinde belirtilen ortam türünü tanımlar.
usemap #harita_adı Nesneyle birlikte kullanılacak kullanıcı-taraflı bir görsel haritasına isim tanımlar.
vspace piksel HTML5'te desteklenmiyor.
Nesnenin alt ve üst kısmındaki beyaz aralığı belirler.
width piksel Nesnenin genişliğini belirler.

Standart Özellikler

<object> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<object> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML center Etiketi

HTML del Etiketi

HTML label Etiketi

HTML main Etiketi

HTML details Etiketi

HTML Element Referansları

CSS content Özelliği

HTML s Etiketi