HTML meta Etiketi

<meta> Etiketi

Örnek

Bir HTML belgesinin metadata tanımı:

<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<meta name="description" content="Ücretsiz Web Eğitimleri"/>
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript"/>
<meta name="author" content="Yazar adı"/>
</head>

<meta> Tanımı ve Kullanımı

Metadata içerikle ilgili veri, bilgidir.

<meta> etiketi HTML belgesi hakkında metaveri sağlar. Metaveri sayfada görüntülenmez ama tarayıcılar tarafından çözümlenebilir.

Meta elementleri sayfa tanımı, anahtar kelimeler, makalenin yazarı, son düzenleme gibi benzeri metaverileri belirtmek için kullanılır.

Metadata tarayıcılar, arama motorları ve diğer web servisleri tarafından kullanılır.


Tarayıcı Desteği

Element
<meta> Var Var Var Var Var Var

İpuçları ve Notlar

Not: <meta> etiketler her zaman <head> elementi içinde yer alır.

Not: Metadata her zaman name (isim) ve value (değer) çiftleriyle girilir.

Not: name veya http-equiv özellikleri tanımlanmışsa, content özelliği de tanımlanmalıdır. Eğer ikisinden herhangi biri tanımlanmamışsa, content özelliği tanımlanamaz

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML5'te scheme özelliği desteklenmiyor.

HTML5'in yeni bir özelliği ise charset parametresidir, ve karakter kümesi tanımlamayı kolaylaştırır.

  • HTML 4.01: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  • HTML5: <meta charset="UTF-8">

HTML ile XHTML arasındaki farklar

HTML'de <meta> etiketinin kapanış etiketi yoktur.

XHTML'de ise <meta> etiketi doğru bir şekilde kapatılmalıdır.


Örnekler

1. - Arama motorları için anahtar kelime tanımlama metadata örneği:
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, XML, XHTML, JavaScript"/>

2. - Web sayfasını açıklamak için metadata örneği:
<meta name="description" content="Ücretsiz HTML ve CSS Eğitimi"/>

3. - Sayfanın yazarını belirtmek için metadata örneği:
<meta name="author" content="Yazarın Adı"/>

4. - Sayfayı her 40 saniyede bir yenilemek için metadata örneği:
<meta http-equiv="refresh" content="40"/>

Özellikler

= HTML5'te yeni.

Özellik Değer Tanım
charset karakter kümesi HTML belgesi için karakter kodlamasını belirler
content yazı http-equiv veya name özelliği ile ilişkili değeri verir
http-equiv content-type
default-style
refresh
content özelliğinin bilgisi/değeri için bir HTTP header (üstbilgi) sağlar.
name application-name
author
description
generator
keywords
Metadata için isim tanımlar
scheme format/URI HTML 5'te desteklenmiyor.
content özelliğinin değerini yorumlamada kullanılacak bir şema belirler

Standart Özellikler

<meta> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi