HTML input Etiketi

<input> Etiketi

Örnek

İki input alanlı ve onaylama butonlu bir HTML formu:

<form>
    Email: <input type="text" name="email"/><br/>
    Şifre:   <input type="text" name="sifre"/><br/>
                <input type="submit" value="Onayla"/>
</form>

<input> Tanımı ve Kullanımı

<input> etiketi kullanıcının bilgi girebileceği bir girdi alanını belirler.

<input> elementleri, kullanıcıların bilgi girişine izin veren girdi kontrollerini bildirmek için <form> elementi içerisinde kullanılır.

Girdi alanı özellik türüne bağlı olarak bir çok yönde çeşitlilik kazanabilir.


Tarayıcı Desteği

Element
<input> Var Var Var Var Var Var

İpuçları ve Notlar

Not: <input> elementi boştur, sadece özellikleri içerir.

İpucu: <input> öğelerine etiketler belirlemek için <label> elementini kullanın.


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

"align" özelliği HTML5'te desteklenmiyor.

HTML5'te, <input> etiketinin bir kaç yeni özelliği var, ve type özelliği bazı yeni değerlere sahip.


HTML ile XHTML arasındaki farklar

HTML'de <input> etiketinin kapanış etiketi yoktur.

XHTML'de ise <input> etiketi doğru bir şekilde kapatılmalıdır: <input />


Özellikler

= HTML5'te yeni.

Özellik Değer Tanım
accept dosya_uzantısı
audio/*
video/*
image/*
medya_türü
Sunucunun kabul ettiği dosya türlerini belirler. (sadece type="file" için)
align left
right
top
middle
bottom
HTML 5'te desteklenmiyor.
Resim girdisinin hizalanışını belirler. (sadece type="image" için)
alt yazı Resimler için alternatif metni tanımlar. (sadece type="image" için)
autocomplete on
off
<input> elementinin otomatik tamamlama özelliğinin açık veya kapalı olacağını belirtir.
autofocus autofocus Sayfa yüklenirken <input> elementine otomatik olarak odaklanmayı belirler.
checked checked Sayfa yüklenirken bir <input> elementinin vurgulu seçenek olduğunu belirler. (type="checkbox" veya type="radio" için)
disabled disabled Bir <input> elementinin engellendiğini belirtir.
form form_id <input> elementinin ait olduğu bir veya daha fazla formu belirler.
formaction URL Form onaylandığında girdi kontrolünü yürütecek olan dosyanın URL'sini belirler. (type="submit" ve type="image" için)
formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Form bilgisinin sunucuya gönderilirken nasıl şifreleneceğini belirler. (type="submit" ve type="image" için)
formmethod get
post
Eylemi gerçekleşeceği URL'ye bilgiyi göndermek için HTTP metodunu tanımlar. (type="submit" ve type="image" için)
formnovalidate formnovalidate Form elementlerinin onaylandığında, doğrulanmaması gerektiğini tanımlar.
formtarget _blank
_self
_parent
_top
çerçeve_adı
Form onaylandıktan sonra yanıtın nerede görüntüleneceğini belirler.(type="submit" ve type="image" için)
height piksel <input> elementinin yüksekliğini belirler. (sadece type="image" için)
list verilistesi_id <input> elementi için öntanımlı ayarlar içeren bir <datalist> elementine kaynak gösterir.
max sayı
tarih
<input> elementi için maksimum değeri tanımlar.
maxlength sayı <input> elementi içerisinde izin verilen maksimum karakter sayısını belirler.
min sayı
tarih
<input> elementi için minimum bir değer tanımlar.
multiple multiple Kullanıcının bir <input> elementi içerisine birden fazla değer girebileceğini belirtir.
name yazı <input> elementinin adını belirler
pattern ifade <input> elementinin değerinin kıyaslanacağı bir düzenli ifade belirler.
placeholder yazı Bir <input> elementinin tahmini değerini tanımlayan kısa bir ipucunu belirtir.
readonly readonly Girdi alanının salt-okunur olduğunu belirtir.
required required Formu onaylamadan önce doldurulması zorunlu alanları ifade eder.
size sayı Bir <input> elementinin karakter genişliğini belirler.
src URL Onaylama butonu olarak kullanılacak olan görüntünün URL'sini belirtir.
step sayı Girdi alanı için kurallı sayı aralıkları belirler.
type button
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
<input> elementinin göstereceği türü belirler.
value yazı <input> elementinin değerini tanımlar.
width piksel <input> elementinin genişliğini belirler. (sadece type="image" için)

Standart Özellikler

<input> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<input> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi

CSS content Özelliği

javascript açıklama satırı

Html dersleri

CSS background-size Özelliği

Html belgesi yapısını anlama uygulaması

HTML yorum etiketi ile öğe gizleme örneği