HTML iframe Etiketi

<iframe> Etiketi

Örnek

Bir satıriçi çerçeve (inline frame) aşağıdaki gibi gösterilir:

<iframe src="http://htmlvecssegitimi.blogspot.com"></iframe>

<iframe> Tanımı ve Kullanımı

<iframe> etiketi satıriçi çerçeveyi ifade eder.

Satıriçi çerçeve, mevcut HTML belgesine başka bir belgeyi gömmek için kullanılır.


Tarayıcı Desteği

Element
<iframe> Var Var Var Var Var Var

İpuçları ve Notlar

İpucu: <iframe> desteklemeyen tarayıcılarda uyarı görüntülemek için <iframe> açılış etiketi ve </iframe> kapanış etiketleri arasına yazı ekleyebilirsiniz.

İpucu: <iframe> elementine kaydırma çubuğu eklemek de dahil, stil atamak için CSS kullanın.


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML5 bazı yeni özellikler ekledi ve bazı HTML 4.01 özellikleri HTML5'ten çıkarıldı.


HTML ile XHTML arasındaki farklar

XHTML'de, name özelliği artık kullanılmıyor ve kaldırıldı. Yerine global id özellikleri kullanın


Özellikler

= HTML5'te yeni.

Özellik Değer Tanım
align left
right
top
middle
bottom
HTML 5'te desteklenmiyor.
Etrafındaki elementlere göre <iframe> hizalanışını belirler
frameborder 0
1
HTML 5'te desteklenmiyor.
<iframe> etrafında sınır (border) gösterilip gösterilmeyeceğini belirler
height piksel HTML 5'te desteklenmiyor.
<iframe> yüksekliğini belirler
longdesc URL HTML 5'te desteklenmiyor.
<iframe> içeriğinin uzun tanımını içeren sayfayı belirler
marginheight piksel HTML 5'te desteklenmiyor.
<iframe> alt ve üst kenarlığını belirler
marginwidth piksel HTML 5'te desteklenmiyor.
<iframe> sağ ve sol kenarlığını belirler
name yazı HTML 5'te desteklenmiyor.
<iframe> adını belirler
sandbox allow-forms
allow-pointer-lock
allow-popups
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
<iframe> içerisindeki içerik için ekstra sınırlamalar sağlar
scrolling yes
no
auto
HTML 5'te desteklenmiyor.
<iframe> içinde kaydırma çubuğunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler
src URL HTML 5'te desteklenmiyor.
<iframe> içerisine gömülecek belgenin linkini belirler
srcdoc HTML_code <iframe> içerisinde gösterilecek sayfanın HTML içeriğini belirler
width piksel <iframe> genişliğini belirler

Standart Özellikler

<iframe> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<iframe> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi