HTML Giriş


HTML Nedir?

HTML internet sayfalarını tanımlamaya yarayan bir işaretleme dilidir.

 • HTML'nin açılımı Hyper Text Markup Language, yani Hiper Metin İşaretleme Dili'dir.
 • İşaretleme dilleri bir dizi işaretleme etiketinden oluşur.
 • HTML belgeleri, HTML Etiketleri kullanılarak tanımlanırlar.
 • Her bir HTML etiketi farklı bir belge içeriğini tanımlar.
 • HTML etiketleri açılı parantezler arasında yer alır.

HTML Örneği

Basit bir HTML belgesi:


<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
  <title>Belge Başlığı</title>
</head>

<body>
  <h1>İçerik Başlığım</h1>
  <p>İlk paragrafım.....</p>
</body>

</html>
Not "Kendiniz deneyin" butonunu kullanarak nasıl çalıştığını görün.

Yukarıda örneğini verdiğimiz HTML belgesinin öğelerini inceleyelim

 • DOCTYPE Bildirimi belgenin HTML olması için belge türünü tanımlar.
 • <html> ve </html> etiketleri arasındaki metin HTML belgesidir.
 • <head> ve </head> etiketleri arasındaki metin belge hakkında bilgi verir.
 • <title> ve </title> etiketleri arasındaki metin belge başlığını tanımlar.
 • <body> ve </body> etiketleri arasındaki metin görünür sayfa içeriğini tanımlar.
 • <h1> ve </h1> etiketleri arasındaki metin içerik başlığını tanımlar.
 • <p> ve </p> etiketleri arasındaki metin bir paragrafı tanımlar.

Örneğimizdeki etiketleri kullanan bir internet tarayıcısı belgeyi sadece bir başlık ve bir paragraf olarak gösterir. Chrome, Firefox, Safari ve Internet Explorer gibi internet tarayıcılarının işlevi HTML belgelerini okumak ve onları göstermektir.

Tarayıcı HTML etiketlerini göstermez. Etiketleri okur, kullanır ve belgeyi nasıl göstereceğine karar verir. Yukarıda verdiğimiz örnek HTML belgesi tarayıcıda şu şekilde görüntülenir:


ornek html
Resim 1 - Basit bir HTML belgesi örneğinin tarayıcıdaki görüntüsü

HTML Etiketleri

HTML etiketleri açılı parantezler ile çevrelenen etiket isimleri, anahtar kelimelerdir.

<etiket>içerik</etiket>
 • HTML etiketleri çiftlerden oluşur: <h1> ve </h1> gibi.
 • Her bir çiftin ilk etiketi başlangıç etiketi, ikinci etiketi ise bitiş etiketidir.
 • li
 • Bitiş etiketi de başlangıç etiketi gibi yazılır fakat etiket adının önüne "/" taksim işareti konulur.
  Başlangıç etiketi "açılış etiketi", bitiş etiketi ise "kapanış etiketi" olarak da bilinir.

HTML Sayfa Yapısı

Aşağıdaki görsel bir HTML sayfasının yapısıdır. Sadece <body> alanı (arkaplanı beyaz alan) tarayıcılar tarafından gösterilir:

<html>
<head>
<title>Belge başlığı</title>
</head>
<body>
<h1>İçerik Başlığı</h1>
<p>Bir paragraf........</p>
<p>Bir başka paragraf........</p>
</body>
</html>

<!DOCTYPE> Bildirimi

<!DOCTYPE> bildirimi tarayıcının sayfayı düzgün bir şekilde görüntülemesini sağlar.
Belgeyi doğru bir şekilde gösterebilmesi için tarayıcının belge türü ve sürümünü bilmesi gerekir.

İnternette farklı belge türleri vardır

Belge türü "<!DOCTYPE>" bildirimleri büyük-küçük harfe duyarlı değildir. Her ikisi de kabul edilir.

<!DOCTYPE HTML>

<!doctype html>

<!Doctype Html>

<!DoCtYPe hTmL>

Yaygın Kullanılan DOCTYPE Bildirimleri


HTML5


<!DOCTYPE html>

HTML 4.01


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.0


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

HTML Versiyonları

HTML Versiyonu Yılı
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014

Not Sitemizdeki tüm derslerde ve örneklerde HTML5 kullanılmaktadır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

CSS content Özelliği

HTML center Etiketi

HTML main Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML del Etiketi