HTML form Etiketi

<form> Etiketi

Örnek

İki input alanlı ve onaylama butonlu bir HTML formu:

<form>
    Email: <input type="text" name="email"/><br/>
    Şifre:   <input type="text" name="sifre"/><br/>
                <input type="submit" value="Onayla"/>
</form>

<form> Tanımı ve Kullanımı

<form> etiketi kullanıcı girdisi için HTML formu oluşturmada kullanılır.

<form> elementi aşağıdaki form elementlerinden birini veya daha fazlasını içerebilir:


Tarayıcı Desteği

Element
<form> Var Var Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML5 ile birlikte iki yeni özellik geldi: autocomplete ve novalidate. accept özelliği ise kaldırıldı.


HTML ile XHTML arasındaki farklar

name özelliği XHTML'de artık kullanılmıyor. Onun yerine standart id özelliğini kullanın.


Özellikler

= HTML5'te yeni.

Özellik Değer Tanım
accept dosya_türü HTML 5'te desteklenmiyor.
Sunucunun kabul ettiği dosya türlerinin virgülle ayrılmış bir listesini ifade eder.(dosya yükme yoluyla onaylanır)
accept-charset karakter_kümesi Form gönderme için kullanılacak karakter şifrelemesini belirler.
action URL Form onaylandığında, form bilgisinin nereye gönderileceğini belirler.
autocomplete on
off
Formun autocomplete özelliğinin açık veya kapalı olacağını belirler.
enctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Form bilgisinin sunucuya gönderilirken nasıl şifreleneceğini belirler (sadece method="post" için)
method get
post
Form bilgisini gönderirken kullanılacak HTTP metodunu belirler.
name yazı Form için isim belirler
novalidate novalidate Form gönderildiğinde verinin doğrulanması gerektiğini ifade eder
target _blank
_self
_parent
_top
Formu gönderdikten sonra alınacak yanıtın nerede görüntüleneceğini belirler

Standart Özellikler

<form> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<form> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML center Etiketi

HTML em Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML dir Etiketi

HTML main Etiketi

CSS content Özelliği

HTML canvas Etiketi