HTML Element Referansları

HTML Etiketleri Kategorilere Göre

Aşağıdaki tablolarda HTML etiketlerinin tamamını kullanım alanı kategorilerine göre düzenlenmiş şekilde inceleyebilirsiniz.

HTML 5 ile birlikte yeni gelen etiketler ve HTML 5'te desteklenmeyen etiketler de tablolara dahildir.


= HTML5'te yeni.

HTML Temel Etiketleri

Etiket Tanım
<!DOCTYPE> Belge türü bildirimini ifade eder
<html> HTML belgesi olduğunu ifade eder
<title> Belge için başlığı ifade eder
<body> Belgenin gövdesini ifade eder
<h1> - <h6> HTML başlıklarnı ifade eder
<p> Paragrafı ifade eder
<br> Satır sonunu ifade eder
<hr> Konu sonu anlamına gelen yatay çizgiyi ifade eder
<!--...--> Kaynak kodundaki bir yorumu ifade eder

Biçimlendirme Etiketleri

Etiket Tanım
<acronym> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <abbr> kullanın.
Kısa adı ifade eder
<abbr> Kısaltmayı ya da kısa adı ifade eder
<address> Belge sahibi ya da yazarı ile ilgili iletişim bilgisini ifade eder
<b> Kalın yazıyı ifade eder
<bdi> Farklı yönden başlanarak yazılan bir yazıyı, tersi yönde yazılan yazıdan ayırmayı ifade eder
<bdo> Mevcut metin yönünü geçersiz kılar
<big> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Büyük yazıyı ifade eder
<blockquote> Başka bir kaynaktan alıntılanmış bölmeyi ifade eder
<center> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Ortalanmış metni ifade eder
<cite> Çalışmanın başlığını ifade eder
<code> Bigisayar kodunu ifade eder
<del> Belgeden silinen metnifade eder
<dfn> Bir terimin tanımlayıcı örneğini
<em> Vurgulanmış metni ifade eder
<font> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Metin için yazı tipini, rengi ve boyutu ifade eder
<i> Metnin bir bölümünü farklı bir ifade ya da biçimde tanımlar
<ins> Bir belgenin içine yerleştirilmiş metni ifade eder
<kbd> Klavye girişini ifade eder
<mark> İşaretlenmiş metni ifade eder
<meter> Bilinen değerde bir sayısal ölçümü ifade eder
<pre> Önceden biçimlendirilmiş metni ifade eder
<progress> Bir görevin ilerleme durumunu gösterir
<q> Kısa alıntıyı ifade eder
<rp> Ruby etiketlerini desteklemeyen tarayıcılarda ne gösterileceğini ifade eder
<rt> Karakterlerin açıklama/telaffuzunu ifade eder
(Doğu Asya tipografisi için)
<ruby> Ruby açıklamasını/etiketini ifade eder
(Doğu Asya tipografisi için)
<s> Artık doğru kabul edilmeyen metni ifade eder
<samp> Bir bilgisayar programından örnek çıktıyı ifade eder
<small> Daha küçük yazıyı ifade eder
<strike> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <del> ya da <s> kullanın.
Üzeri çizilmiş metni ifade eder
<strong> Önemli metni ifade eder
<sub> Altsimgeyi ifade eder
<sup> Üstsimgeyi ifade eder
<time> Tarihi/zamanı ifade eder
<tt> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Teleteks metni ifade eder
<u> Altı çizili metni ifade eder
<var> Değişkeni ifade eder
<wbr> Kelime arası satır sonunu ifade eder

Form ve Girdi Etiketleri

Etiket Tanım
<form> Kullanıcı girişi için HTML formunu ifade eder
<input> Girdi kontrolünü ifade eder
<textarea> Çoklu satırlı girdi kontrolünü ifade eder (metin alanı)
<button> Tıklanabilir butonu ifade eder
<select> Aşağı açılan listeyi ifade eder
<optgroup> Aşağı açılan listedeki ilişkili öğeler grubunu ifade eder
<option> Aşağı açılan liste için seçeneği ifade eder
<label> <input> elementi için etiketi ifade eder
<fieldset> Form içindeki ilişkili elementleri gruplar
<legend> <fieldset> elementi için başlığı ifade eder
<datalist> Girdi kontrolleri için öntanımlı seçenekler listesini ifade eder
<keygen> Anahtar çifti oluşturucu alanını ifade eder (formlar için)
<output> Bir hesaplamanın sonucunu ifade eder

Çerçeve Etiketleri

Etiket Tanım
<frame> HTML 5'te desteklenmiyor.
Bir frameset içindeki pencereyi (çerçeveyi) ifade eder
<frameset> HTML 5'te desteklenmiyor.
Çoklu çerçeveleri ifade eder
<noframes> HTML 5'te desteklenmiyor.
Çerçeve desteği olmayan tarayıcılar için alternatif içeriği ifade eder
<iframe> Satıriçi çerçeveyi ifade eder

Resim Etiketleri

Etiket Tanım
<img> Bir resmi ifade eder
<map> Resim haritasını ifade eder
<area> Bir görsel haritası içindeki alanı ifade eder
<canvas> Hareketli grafikler çizmek için kullanılır
(genelde JavaScript kullanılır)
<figcaption> <figure> elementi için başlığı ifade eder
<figure> Bağımsız içeriği ifade eder

Ses / Video Etiketleri

Etiket Tanım
<audio> Ses içeriğini ifade eder
<source> Ortam elementleri için çoklu ortam kaynaklarını ifade eder (<video> ve <audio>)
<track> Ortam elementleri için yazı dizisini ifade eder (<video> ve <audio>)
<video> Video ya da filmi ifade eder

Bağlantı Etiketleri

Etiket Tanım
<a> Bir bağlantıyı linki ifade eder
<link> Bir belge ve harici kaynak arasındaki ilişkiyi ifade eder
(çoğu stil dosyasına köprülemek için kullanılır)
<nav> Navigasyon linklerini ifade eder

Liste Etiketleri

Etiket Tanım
<ul> Sırasız listeyi ifade eder
<ol> Sıralı listeyi ifade eder
<li> Liste elemanını ifade eder
<dir> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <ul> kullanın.
Dizin listesini ifade eder
<dl> Tanım listesini ifade eder
<dt> Tanım listesindeki bir terimi / adı ifade eder
<dd> Tanım listesindeki bir terim için tanımı/değeri ifade eder
<menu> Komut listesini/menüsünü ifade eder
<menuitem> Kullanıcının açılır bi menüden çağırabildiği bir komut/menü elemanını ifade eder

Tablo Etiketleri

Etiket Tanım
<table> Tabloyu ifade eder
<caption> Tablo başlığını ifade eder
<th> Bir tablodaki başlık hücresini ifade eder
<tr> Bir tablo için sırayı ifade eder
<td> Tablodaki bir hücreyi ifade eder
<thead> Bir tablodaki başlık içeriğini gruplandırır
<tbody> Bir tablodaki gövde içeriğini gruplandırır
<tfoot> Bir tablodaki altbilgi içeriğini gruplandırır
<col> <colgroup> elementi içindeki her bir sütun için sütun özelliklerini ifade eder
<colgroup> Biçimlendirme için tablodaki bir ya da daha fazla sütunlu grubu ifade eder

Stil ve Semantik Etiketleri

Etiket Tanım
<div> Belgedeki bir bölümü ifade eder
<style> Belge için stil bilgisini ifade eder
<span> Belgedeki bir kısımı ifade eder
<header> Belge ya da bölüm için başlığı ifade eder
<footer> Belge ya da bölüm için altbilgiyi ifade eder
<main> Bir belgenin ana içeriğini ifade eder
<section> Belgedeki bir bölümü ifade eder
<article> Makaleyi ifade eder
<aside> İçerikte geçen bir şeyle ilgili açıklamayı ifade eder
<details> Kullanıcının görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek bilgileri ifade eder
<dialog> Diyalog kutusu veya penceresini ifade eder
<summary> <details> elementi için görünür başlığı ifade eder

Meta Bilgi Etiketleri

Etiket Tanım
<head> Belge hakkındaki bilgiyi ifade eder
<meta> HTML belgesi ile ilgili meta bilgiyi ifade eder
<base> Belgedeki tüm yakın linkler için baz alınacak temel URL'yi ifade eder.
<basefont> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Belgedeki tüm yazı için varsayılan renk, boyut ve yazı stilini ifade eder

Programlama Etiketleri

Etiket Tanım
<script> İstemci taraflı dili ifade eder
<noscript> Script desteği olmayan tarayıcılar için alternatif içeriği ifade eder
<applet> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <embed> ya da <object> kullanın.
Sayfaya gömülü uygulamayı ifade eder
<embed> Harici (HTML olmayan) uygulamalar için taşıyıcıyı ifade eder
<object> Gömülü nesneyi ifade eder
<param> Bir nesne için parametre/özellik ifade eder

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML del Etiketi

HTML canvas Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

Eski tarayıcılarda kod gizleme ve kod satırını bölme Javascript

CSS content Özelliği

HTML yorum etiketi ile öğe gizleme örneği

HTML main Etiketi