HTML Element Referansları

HTML Etiketleri Kategorilere Göre

Aşağıdaki tablolarda HTML etiketlerinin tamamını kullanım alanı kategorilerine göre düzenlenmiş şekilde inceleyebilirsiniz.

HTML 5 ile birlikte yeni gelen etiketler ve HTML 5'te desteklenmeyen etiketler de tablolara dahildir.


= HTML5'te yeni.

HTML Temel Etiketleri

Etiket Tanım
<!DOCTYPE> Belge türü bildirimini ifade eder
<html> HTML belgesi olduğunu ifade eder
<title> Belge için başlığı ifade eder
<body> Belgenin gövdesini ifade eder
<h1> - <h6> HTML başlıklarnı ifade eder
<p> Paragrafı ifade eder
<br> Satır sonunu ifade eder
<hr> Konu sonu anlamına gelen yatay çizgiyi ifade eder
<!--...--> Kaynak kodundaki bir yorumu ifade eder

Biçimlendirme Etiketleri

Etiket Tanım
<acronym> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <abbr> kullanın.
Kısa adı ifade eder
<abbr> Kısaltmayı ya da kısa adı ifade eder
<address> Belge sahibi ya da yazarı ile ilgili iletişim bilgisini ifade eder
<b> Kalın yazıyı ifade eder
<bdi> Farklı yönden başlanarak yazılan bir yazıyı, tersi yönde yazılan yazıdan ayırmayı ifade eder
<bdo> Mevcut metin yönünü geçersiz kılar
<big> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Büyük yazıyı ifade eder
<blockquote> Başka bir kaynaktan alıntılanmış bölmeyi ifade eder
<center> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Ortalanmış metni ifade eder
<cite> Çalışmanın başlığını ifade eder
<code> Bigisayar kodunu ifade eder
<del> Belgeden silinen metnifade eder
<dfn> Bir terimin tanımlayıcı örneğini
<em> Vurgulanmış metni ifade eder
<font> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Metin için yazı tipini, rengi ve boyutu ifade eder
<i> Metnin bir bölümünü farklı bir ifade ya da biçimde tanımlar
<ins> Bir belgenin içine yerleştirilmiş metni ifade eder
<kbd> Klavye girişini ifade eder
<mark> İşaretlenmiş metni ifade eder
<meter> Bilinen değerde bir sayısal ölçümü ifade eder
<pre> Önceden biçimlendirilmiş metni ifade eder
<progress> Bir görevin ilerleme durumunu gösterir
<q> Kısa alıntıyı ifade eder
<rp> Ruby etiketlerini desteklemeyen tarayıcılarda ne gösterileceğini ifade eder
<rt> Karakterlerin açıklama/telaffuzunu ifade eder
(Doğu Asya tipografisi için)
<ruby> Ruby açıklamasını/etiketini ifade eder
(Doğu Asya tipografisi için)
<s> Artık doğru kabul edilmeyen metni ifade eder
<samp> Bir bilgisayar programından örnek çıktıyı ifade eder
<small> Daha küçük yazıyı ifade eder
<strike> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <del> ya da <s> kullanın.
Üzeri çizilmiş metni ifade eder
<strong> Önemli metni ifade eder
<sub> Altsimgeyi ifade eder
<sup> Üstsimgeyi ifade eder
<time> Tarihi/zamanı ifade eder
<tt> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Teleteks metni ifade eder
<u> Altı çizili metni ifade eder
<var> Değişkeni ifade eder
<wbr> Kelime arası satır sonunu ifade eder

Form ve Girdi Etiketleri

Etiket Tanım
<form> Kullanıcı girişi için HTML formunu ifade eder
<input> Girdi kontrolünü ifade eder
<textarea> Çoklu satırlı girdi kontrolünü ifade eder (metin alanı)
<button> Tıklanabilir butonu ifade eder
<select> Aşağı açılan listeyi ifade eder
<optgroup> Aşağı açılan listedeki ilişkili öğeler grubunu ifade eder
<option> Aşağı açılan liste için seçeneği ifade eder
<label> <input> elementi için etiketi ifade eder
<fieldset> Form içindeki ilişkili elementleri gruplar
<legend> <fieldset> elementi için başlığı ifade eder
<datalist> Girdi kontrolleri için öntanımlı seçenekler listesini ifade eder
<keygen> Anahtar çifti oluşturucu alanını ifade eder (formlar için)
<output> Bir hesaplamanın sonucunu ifade eder

Çerçeve Etiketleri

Etiket Tanım
<frame> HTML 5'te desteklenmiyor.
Bir frameset içindeki pencereyi (çerçeveyi) ifade eder
<frameset> HTML 5'te desteklenmiyor.
Çoklu çerçeveleri ifade eder
<noframes> HTML 5'te desteklenmiyor.
Çerçeve desteği olmayan tarayıcılar için alternatif içeriği ifade eder
<iframe> Satıriçi çerçeveyi ifade eder

Resim Etiketleri

Etiket Tanım
<img> Bir resmi ifade eder
<map> Resim haritasını ifade eder
<area> Bir görsel haritası içindeki alanı ifade eder
<canvas> Hareketli grafikler çizmek için kullanılır
(genelde JavaScript kullanılır)
<figcaption> <figure> elementi için başlığı ifade eder
<figure> Bağımsız içeriği ifade eder

Ses / Video Etiketleri

Etiket Tanım
<audio> Ses içeriğini ifade eder
<source> Ortam elementleri için çoklu ortam kaynaklarını ifade eder (<video> ve <audio>)
<track> Ortam elementleri için yazı dizisini ifade eder (<video> ve <audio>)
<video> Video ya da filmi ifade eder

Bağlantı Etiketleri

Etiket Tanım
<a> Bir bağlantıyı linki ifade eder
<link> Bir belge ve harici kaynak arasındaki ilişkiyi ifade eder
(çoğu stil dosyasına köprülemek için kullanılır)
<nav> Navigasyon linklerini ifade eder

Liste Etiketleri

Etiket Tanım
<ul> Sırasız listeyi ifade eder
<ol> Sıralı listeyi ifade eder
<li> Liste elemanını ifade eder
<dir> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <ul> kullanın.
Dizin listesini ifade eder
<dl> Tanım listesini ifade eder
<dt> Tanım listesindeki bir terimi / adı ifade eder
<dd> Tanım listesindeki bir terim için tanımı/değeri ifade eder
<menu> Komut listesini/menüsünü ifade eder
<menuitem> Kullanıcının açılır bi menüden çağırabildiği bir komut/menü elemanını ifade eder

Tablo Etiketleri

Etiket Tanım
<table> Tabloyu ifade eder
<caption> Tablo başlığını ifade eder
<th> Bir tablodaki başlık hücresini ifade eder
<tr> Bir tablo için sırayı ifade eder
<td> Tablodaki bir hücreyi ifade eder
<thead> Bir tablodaki başlık içeriğini gruplandırır
<tbody> Bir tablodaki gövde içeriğini gruplandırır
<tfoot> Bir tablodaki altbilgi içeriğini gruplandırır
<col> <colgroup> elementi içindeki her bir sütun için sütun özelliklerini ifade eder
<colgroup> Biçimlendirme için tablodaki bir ya da daha fazla sütunlu grubu ifade eder

Stil ve Semantik Etiketleri

Etiket Tanım
<div> Belgedeki bir bölümü ifade eder
<style> Belge için stil bilgisini ifade eder
<span> Belgedeki bir kısımı ifade eder
<header> Belge ya da bölüm için başlığı ifade eder
<footer> Belge ya da bölüm için altbilgiyi ifade eder
<main> Bir belgenin ana içeriğini ifade eder
<section> Belgedeki bir bölümü ifade eder
<article> Makaleyi ifade eder
<aside> İçerikte geçen bir şeyle ilgili açıklamayı ifade eder
<details> Kullanıcının görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek bilgileri ifade eder
<dialog> Diyalog kutusu veya penceresini ifade eder
<summary> <details> elementi için görünür başlığı ifade eder

Meta Bilgi Etiketleri

Etiket Tanım
<head> Belge hakkındaki bilgiyi ifade eder
<meta> HTML belgesi ile ilgili meta bilgiyi ifade eder
<base> Belgedeki tüm yakın linkler için baz alınacak temel URL'yi ifade eder.
<basefont> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Belgedeki tüm yazı için varsayılan renk, boyut ve yazı stilini ifade eder

Programlama Etiketleri

Etiket Tanım
<script> İstemci taraflı dili ifade eder
<noscript> Script desteği olmayan tarayıcılar için alternatif içeriği ifade eder
<applet> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <embed> ya da <object> kullanın.
Sayfaya gömülü uygulamayı ifade eder
<embed> Harici (HTML olmayan) uygulamalar için taşıyıcıyı ifade eder
<object> Gömülü nesneyi ifade eder
<param> Bir nesne için parametre/özellik ifade eder

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML html Etiketi

HTML Element Referansları

CSS column-span Özelliği

Html dersleri

HTML main Etiketi

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

html nedir

Javascript kodları nereye yazılır