HTML Etiketleri ve Geçerli DOCTYPE Bildirimleri

HTML Etiketleri - Geçerli DOCTYPE Bildirimleri

Aşağıdaki tablo tüm HTML etiketlerinin listesidir ve her bir etiketin hangi !DOCTYPE bildiriminde bulunduğunu gösterir

HTML 4.01 / XHTML 1.0
Etiket HTML5 Transitional Strict Frameset XHTML 1.1
<a> Var Var Var Var Var
<abbr> Var Var Var Var Var
<acronym> Yok Var Var Var Var
<address> Var Var Var Var Var
<applet> Yok Var Yok Var Yok
<area> Var Var Var Var Yok
<article> Var Yok Yok Yok Yok
<aside> Var Yok Yok Yok Yok
<audio> Var Yok Yok Yok Yok
<b> Var Var Var Var Var
<base> Var Var Var Var Var
<basefont> Yok Var Yok Var Yok
<bdi> Var Yok Yok Yok Yok
<bdo> Var Var Var Var Yok
<big> Yok Var Var Var Var
<blockquote> Var Var Var Var Var
<body> Var Var Var Var Var
<br> Var Var Var Var Var
<button> Var Var Var Var Var
<canvas> Var Yok Yok Yok Yok
<caption> Var Var Var Var Var
<center> Yok Var Yok Var Yok
<cite> Var Var Var Var Var
<code> Var Var Var Var Var
<col> Var Var Var Var Yok
<colgroup> Var Var Var Var Yok
<datalist> Var Yok Yok Yok Yok
<dd> Var Var Var Var Var
<del> Var Var Var Var Yok
<details> Var Yok Yok Yok Yok
<dfn> Var Var Var Var Var
<dialog> Var Yok Yok Yok Yok
<dir> Yok Var Yok Var Yok
<div> Var Var Var Var Var
<dl> Var Var Var Var Var
<dt> Var Var Var Var Var
<em> Var Var Var Var Var
<embed> Var Yok Yok Yok Yok
<fieldset> Var Var Var Var Var
<figcaption> Var Yok Yok Yok Yok
<figure> Var Yok Yok Yok Yok
<font> Yok Var Yok Var Yok
<footer> Var Yok Yok Yok Yok
<form> Var Var Var Var Var
<frame> Yok Yok Yok Var Yok
<frameset> Yok Yok Yok Var Yok
<h1> - <h6> Var Var Var Var Var
<head> Var Var Var Var Var
<header> Var Yok Yok Yok Yok
<hr> Var Var Var Var Var
<html> Var Var Var Var Var
<i> Var Var Var Var Var
<iframe> Var Var Yok Var Yok
<img> Var Var Var Var Var
<input> Var Var Var Var Var
<ins> Var Var Var Var Yok
<kbd> Var Var Var Var Var
<keygen> Var Yok Yok Yok Yok
<label> Var Var Var Var Var
<legend> Var Var Var Var Var
<li> Var Var Var Var Var
<link> Var Var Var Var Var
<main> Var Yok Yok Yok Yok
<map> Var Var Var Var Yok
<mark> Var Yok Yok Yok Yok
<menu> Var Var Yok Var Yok
<menuitem> Var Yok Yok Yok Yok
<meta> Var Var Var Var Var
<meter> Var Yok Yok Yok Yok
<nav> Var Yok Yok Yok Yok
<noframes> Yok Var Yok Var Yok
<noscript> Var Var Var Var Var
<object> Var Var Var Var Var
<ol> Var Var Var Var Var
<optgroup> Var Var Var Var Var
<option> Var Var Var Var Var
<output> Var Yok Yok Yok Yok
<p> Var Var Var Var Var
<param> Var Var Var Var Var
<pre> Var Var Var Var Var
<progress> Var Yok Yok Yok Yok
<q> Var Var Var Var Var
<rp> Var Yok Yok Yok Yok
<rt> Var Yok Yok Yok Yok
<ruby> Var Yok Yok Yok Yok
<s> Var Var Yok Var Var
<samp> Var Var Var Var Var
<script> Var Var Var Var Var
<section> Var Yok Yok Yok Yok
<select> Var Var Var Var Var
<small> Var Var Var Var Var
<source> Var Yok Yok Yok Yok
<span> Var Var Var Var Var
<strike> Yok Var Yok Var Yok
<strong> Var Var Var Var Var
<style> Var Var Var Var Var
<sub> Var Var Var Var Var
<summary> Var Yok Yok Yok Yok
<sup> Var Var Var Var Var
<table> Var Var Var Var Var
<tbody> Var Var Var Var Yok
<td> Var Var Var Var Var
<textarea> Var Var Var Var Var
<tfoot> Var Var Var Var Yok
<th> Var Var Var Var Var
<thead> Var Var Var Var Yok
<time> Var Yok Yok Yok Yok
<title> Var Var Var Var Var
<tr> Var Var Var Var Var
<track> Var Yok Yok Yok Yok
<tt> Yok Var Var Var Var
<u> Var Var Yok Var Yok
<ul> Var Var Var Var Var
<var> Var Var Var Var Var
<video> Var Yok Yok Yok Yok
<wbr> Var Yok Yok Yok Yok

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML Resimler

HTML yorum etiketi ile öğe gizleme örneği

Eski tarayıcılarda kod gizleme ve kod satırını bölme Javascript

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

YouTube Reklam Engelleyici

javascript ile aciklama satiri ve haftanın gunünü bulma

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek