HTML Etiketleri ve Geçerli DOCTYPE Bildirimleri

HTML Etiketleri - Geçerli DOCTYPE Bildirimleri

Aşağıdaki tablo tüm HTML etiketlerinin listesidir ve her bir etiketin hangi !DOCTYPE bildiriminde bulunduğunu gösterir

HTML 4.01 / XHTML 1.0
Etiket HTML5 Transitional Strict Frameset XHTML 1.1
<a> Var Var Var Var Var
<abbr> Var Var Var Var Var
<acronym> Yok Var Var Var Var
<address> Var Var Var Var Var
<applet> Yok Var Yok Var Yok
<area> Var Var Var Var Yok
<article> Var Yok Yok Yok Yok
<aside> Var Yok Yok Yok Yok
<audio> Var Yok Yok Yok Yok
<b> Var Var Var Var Var
<base> Var Var Var Var Var
<basefont> Yok Var Yok Var Yok
<bdi> Var Yok Yok Yok Yok
<bdo> Var Var Var Var Yok
<big> Yok Var Var Var Var
<blockquote> Var Var Var Var Var
<body> Var Var Var Var Var
<br> Var Var Var Var Var
<button> Var Var Var Var Var
<canvas> Var Yok Yok Yok Yok
<caption> Var Var Var Var Var
<center> Yok Var Yok Var Yok
<cite> Var Var Var Var Var
<code> Var Var Var Var Var
<col> Var Var Var Var Yok
<colgroup> Var Var Var Var Yok
<datalist> Var Yok Yok Yok Yok
<dd> Var Var Var Var Var
<del> Var Var Var Var Yok
<details> Var Yok Yok Yok Yok
<dfn> Var Var Var Var Var
<dialog> Var Yok Yok Yok Yok
<dir> Yok Var Yok Var Yok
<div> Var Var Var Var Var
<dl> Var Var Var Var Var
<dt> Var Var Var Var Var
<em> Var Var Var Var Var
<embed> Var Yok Yok Yok Yok
<fieldset> Var Var Var Var Var
<figcaption> Var Yok Yok Yok Yok
<figure> Var Yok Yok Yok Yok
<font> Yok Var Yok Var Yok
<footer> Var Yok Yok Yok Yok
<form> Var Var Var Var Var
<frame> Yok Yok Yok Var Yok
<frameset> Yok Yok Yok Var Yok
<h1> - <h6> Var Var Var Var Var
<head> Var Var Var Var Var
<header> Var Yok Yok Yok Yok
<hr> Var Var Var Var Var
<html> Var Var Var Var Var
<i> Var Var Var Var Var
<iframe> Var Var Yok Var Yok
<img> Var Var Var Var Var
<input> Var Var Var Var Var
<ins> Var Var Var Var Yok
<kbd> Var Var Var Var Var
<keygen> Var Yok Yok Yok Yok
<label> Var Var Var Var Var
<legend> Var Var Var Var Var
<li> Var Var Var Var Var
<link> Var Var Var Var Var
<main> Var Yok Yok Yok Yok
<map> Var Var Var Var Yok
<mark> Var Yok Yok Yok Yok
<menu> Var Var Yok Var Yok
<menuitem> Var Yok Yok Yok Yok
<meta> Var Var Var Var Var
<meter> Var Yok Yok Yok Yok
<nav> Var Yok Yok Yok Yok
<noframes> Yok Var Yok Var Yok
<noscript> Var Var Var Var Var
<object> Var Var Var Var Var
<ol> Var Var Var Var Var
<optgroup> Var Var Var Var Var
<option> Var Var Var Var Var
<output> Var Yok Yok Yok Yok
<p> Var Var Var Var Var
<param> Var Var Var Var Var
<pre> Var Var Var Var Var
<progress> Var Yok Yok Yok Yok
<q> Var Var Var Var Var
<rp> Var Yok Yok Yok Yok
<rt> Var Yok Yok Yok Yok
<ruby> Var Yok Yok Yok Yok
<s> Var Var Yok Var Var
<samp> Var Var Var Var Var
<script> Var Var Var Var Var
<section> Var Yok Yok Yok Yok
<select> Var Var Var Var Var
<small> Var Var Var Var Var
<source> Var Yok Yok Yok Yok
<span> Var Var Var Var Var
<strike> Yok Var Yok Var Yok
<strong> Var Var Var Var Var
<style> Var Var Var Var Var
<sub> Var Var Var Var Var
<summary> Var Yok Yok Yok Yok
<sup> Var Var Var Var Var
<table> Var Var Var Var Var
<tbody> Var Var Var Var Yok
<td> Var Var Var Var Var
<textarea> Var Var Var Var Var
<tfoot> Var Var Var Var Yok
<th> Var Var Var Var Var
<thead> Var Var Var Var Yok
<time> Var Yok Yok Yok Yok
<title> Var Var Var Var Var
<tr> Var Var Var Var Var
<track> Var Yok Yok Yok Yok
<tt> Yok Var Var Var Var
<u> Var Var Yok Var Yok
<ul> Var Var Var Var Var
<var> Var Var Var Var Var
<video> Var Yok Yok Yok Yok
<wbr> Var Yok Yok Yok Yok

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML html Etiketi

HTML Element Referansları

CSS column-span Özelliği

Html dersleri

HTML main Etiketi

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

html nedir

Javascript kodları nereye yazılır