HTML Etiketleri ve Geçerli DOCTYPE Bildirimleri

HTML Etiketleri - Geçerli DOCTYPE Bildirimleri

Aşağıdaki tablo tüm HTML etiketlerinin listesidir ve her bir etiketin hangi !DOCTYPE bildiriminde bulunduğunu gösterir

HTML 4.01 / XHTML 1.0
Etiket HTML5 Transitional Strict Frameset XHTML 1.1
<a> Var Var Var Var Var
<abbr> Var Var Var Var Var
<acronym> Yok Var Var Var Var
<address> Var Var Var Var Var
<applet> Yok Var Yok Var Yok
<area> Var Var Var Var Yok
<article> Var Yok Yok Yok Yok
<aside> Var Yok Yok Yok Yok
<audio> Var Yok Yok Yok Yok
<b> Var Var Var Var Var
<base> Var Var Var Var Var
<basefont> Yok Var Yok Var Yok
<bdi> Var Yok Yok Yok Yok
<bdo> Var Var Var Var Yok
<big> Yok Var Var Var Var
<blockquote> Var Var Var Var Var
<body> Var Var Var Var Var
<br> Var Var Var Var Var
<button> Var Var Var Var Var
<canvas> Var Yok Yok Yok Yok
<caption> Var Var Var Var Var
<center> Yok Var Yok Var Yok
<cite> Var Var Var Var Var
<code> Var Var Var Var Var
<col> Var Var Var Var Yok
<colgroup> Var Var Var Var Yok
<datalist> Var Yok Yok Yok Yok
<dd> Var Var Var Var Var
<del> Var Var Var Var Yok
<details> Var Yok Yok Yok Yok
<dfn> Var Var Var Var Var
<dialog> Var Yok Yok Yok Yok
<dir> Yok Var Yok Var Yok
<div> Var Var Var Var Var
<dl> Var Var Var Var Var
<dt> Var Var Var Var Var
<em> Var Var Var Var Var
<embed> Var Yok Yok Yok Yok
<fieldset> Var Var Var Var Var
<figcaption> Var Yok Yok Yok Yok
<figure> Var Yok Yok Yok Yok
<font> Yok Var Yok Var Yok
<footer> Var Yok Yok Yok Yok
<form> Var Var Var Var Var
<frame> Yok Yok Yok Var Yok
<frameset> Yok Yok Yok Var Yok
<h1> - <h6> Var Var Var Var Var
<head> Var Var Var Var Var
<header> Var Yok Yok Yok Yok
<hr> Var Var Var Var Var
<html> Var Var Var Var Var
<i> Var Var Var Var Var
<iframe> Var Var Yok Var Yok
<img> Var Var Var Var Var
<input> Var Var Var Var Var
<ins> Var Var Var Var Yok
<kbd> Var Var Var Var Var
<keygen> Var Yok Yok Yok Yok
<label> Var Var Var Var Var
<legend> Var Var Var Var Var
<li> Var Var Var Var Var
<link> Var Var Var Var Var
<main> Var Yok Yok Yok Yok
<map> Var Var Var Var Yok
<mark> Var Yok Yok Yok Yok
<menu> Var Var Yok Var Yok
<menuitem> Var Yok Yok Yok Yok
<meta> Var Var Var Var Var
<meter> Var Yok Yok Yok Yok
<nav> Var Yok Yok Yok Yok
<noframes> Yok Var Yok Var Yok
<noscript> Var Var Var Var Var
<object> Var Var Var Var Var
<ol> Var Var Var Var Var
<optgroup> Var Var Var Var Var
<option> Var Var Var Var Var
<output> Var Yok Yok Yok Yok
<p> Var Var Var Var Var
<param> Var Var Var Var Var
<pre> Var Var Var Var Var
<progress> Var Yok Yok Yok Yok
<q> Var Var Var Var Var
<rp> Var Yok Yok Yok Yok
<rt> Var Yok Yok Yok Yok
<ruby> Var Yok Yok Yok Yok
<s> Var Var Yok Var Var
<samp> Var Var Var Var Var
<script> Var Var Var Var Var
<section> Var Yok Yok Yok Yok
<select> Var Var Var Var Var
<small> Var Var Var Var Var
<source> Var Yok Yok Yok Yok
<span> Var Var Var Var Var
<strike> Yok Var Yok Var Yok
<strong> Var Var Var Var Var
<style> Var Var Var Var Var
<sub> Var Var Var Var Var
<summary> Var Yok Yok Yok Yok
<sup> Var Var Var Var Var
<table> Var Var Var Var Var
<tbody> Var Var Var Var Yok
<td> Var Var Var Var Var
<textarea> Var Var Var Var Var
<tfoot> Var Var Var Var Yok
<th> Var Var Var Var Var
<thead> Var Var Var Var Yok
<time> Var Yok Yok Yok Yok
<title> Var Var Var Var Var
<tr> Var Var Var Var Var
<track> Var Yok Yok Yok Yok
<tt> Yok Var Var Var Var
<u> Var Var Yok Var Yok
<ul> Var Var Var Var Var
<var> Var Var Var Var Var
<video> Var Yok Yok Yok Yok
<wbr> Var Yok Yok Yok Yok

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML del Etiketi

HTML canvas Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

Eski tarayıcılarda kod gizleme ve kod satırını bölme Javascript

HTML main Etiketi

CSS content Özelliği

HTML yorum etiketi ile öğe gizleme örneği