HTML Elementler


HTML belgeleri HTML elementlerinden oluşur.

HTML elementleri bir başlangıç etiketi, bir bitiş etiketi ve bu etiketler arasındaki içerikten oluşur:

<etiketadı>içerik</etiketadı>

HTML elementi başlangıç etiketinden, bitiş etiketine kadar olan herşeydir.

<p>Bir HTML paragrafı</p>
Başlangıç Etiketi Element İçeriği Bitiş Etiketi
<h1> Bir içerik Başlığı <h1>
<p> Bir paragraf... </p>
<br>

Bazı elementlerin bitiş etiketi yoktur. (Tablodaki br, satır atlama etiketi gibi)


İçiçe HTML Elementleri

HTML elementleri birbiri içerisine yuvalanabilir, yani bir element diğerini içerisinde barındırabilir.

Tüm HTML belgeleri içiçe HTML elementlerinden oluşur.

Aşağıdaki örnek 4 tane HTML elementi içerir:

Örnek


<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <h1>İlk Başlığım</h1>
  <p>İlk paragrafım...</p>

</body>

</html>

Örnekteki <html> elementi belgenin tamamını ifade eder.

Bir başlangıç etiketi <html> ve bir de bitiş etiketi </html> vardır.

<body> öğesi ise bir diğer HTML element içeriğidir.

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <h1>İlk Başlığım</h1>
  <p>İlk paragrafım...</p>

</body>

</html>

<body> elementi ise belgenin gövdesi olarak tanımlanır.

Body elementinin bir açılış etiketi <body> ve bir de kapanış etiketi </body> vardır.

Diğer iki iç element ise <h1> ve <p> elementleridir.

<body>

  <h1>İlk Başlığım</h1>
  <p>İlk paragrafım...</p>

</body>

<h1> elementi içerik için bir başlık tanımlar.

Bir başlangıç etiketi <h1> ve bir de bitiş etiketi </h1> vardır.

  <h1>İlk Başlığım</h1>

<p> elementi bir paragrafı tanımlar.

Bir başlangıç etiketi <p> ve bir de bitiş etiketi </p> vardır. Örneğimizdeki element içeriği ise: İlk paragrafım...

  <p>İlk paragrafım...</p>

İpuçları ve Notlar

Bitiş etiketlerini girmeyi unutmayın

Bazı HTML elementleri siz bitiş etiketlerini girmeyi unutsanız da doğru bir şekilde gösterilir. Aşağıdaki örnek, kapanış etiketinin isteğe bağlı diye düşünüldüğü için tüm tarayıcılarda çalışacaktır.

Ancak buna güvenmemekte fayda var, çünkü kapanış etiketinin unutulması beklenmeyen sonuçlara ve hatalara sebep olabilir.
Kapanış (bitiş) etiketlerini girmeyi unutmayın.

Örnek


<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <p>İlk paragraf.....
  <p>Diğer paragraf.....

</body>

</html>

Boş HTML Elementlerini kapatın

İçeriği olmayan HTML elementleri "boş elementler" olarak adlandırılır.

<br> elementi satır sonunu ifade eder ve kapanış etiketi yoktur.

Boş elementler açılış etiketi içerisinde şu şekilde kapatılabilirler: <br />

HTML5 boş elementlerin kapatılmasını gerektirmez. Ancak daha disiplinli bir HTML doğrulaması için veya belgenizin XML ayrıştırıcıları tarafından okunabilir olmasını sağlamak istiyorsanız tüm HTML elementlerini kapamalısınız.

HTML Etiketlerini küçük harflerle kullanın

HTML etiketleri büyük-küçük harflere duyarlı değildir. <P> ile <p> kullanımı arasında fark yoktur.

HTML5 Standartları küçük harfli etiket kullanımını zorunlu kılmaz, ama W3C HTML4'te ve XHTML gibi daha katı kuralları olan belge türleri için küçük harf kullanımını öneriyor.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi