HTML Element Referansları

HTML Etiketleri Alfabetik Sıralı

HTML belgelerinde kullanabileceğiniz HTML etiketlerinin tamamını alfabetik sıralı şekilde aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

HTML5 ile birlikte gelen yeni etiketler ve HTML5'te desteklenmeyen etiketler de tabloya dahildir.


= HTML5'te yeni.

Etiket Tanım
<!--...--> Kaynak kodundaki bir yorumu ifade eder
<!DOCTYPE> Belge türü bildirimini ifade eder
<a> Bir bağlantıyı linki ifade eder
<abbr> Kısaltmayı ya da kısa adı ifade eder
<acronym> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <abbr> kullanın.
Kısa adı ifade eder
<address> Belge sahibi ya da yazarı ile ilgili iletişim bilgisini ifade eder
<applet> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <embed> ya da <object> kullanın.
Sayfaya gömülü uygulamayı ifade eder
<area> Bir görsel haritası içindeki alanı ifade eder
<article> Makaleyi ifade eder
<aside> İçerikte geçen bir şeyle ilgili açıklamayı ifade eder
<audio> Ses içeriğini ifade eder
<b> Kalın yazıyı ifade eder
<base> Belgedeki tüm yakın linkler için baz alınacak temel URL'yi ifade eder.
<basefont> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Belgedeki tüm yazı için varsayılan renk, boyut ve yazı stilini ifade eder
<bdi> Farklı yönden başlanarak yazılan bir yazıyı, tersi yönde yazılan yazıdan ayırmayı ifade eder
<bdo> Mevcut metin yönünü geçersiz kılar
<big> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Büyük yazıyı ifade eder
<blockquote> Başka bir kaynaktan alıntılanmış bölmeyi ifade eder
<body> Belgenin gövdesini ifade eder
<br> Satır sonunu ifade eder
<button> Tıklanabilir butonu ifade eder
<canvas> Hareketli grafikler çizmek için kullanılır
(genelde JavaScript kullanılır)
<caption> Tablo başlığını ifade eder
<center> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Ortalanmış metni ifade eder
<cite> Çalışmanın başlığını ifade eder
<code> Bigisayar kodunu ifade eder
<col> <colgroup> elementi içindeki her bir sütun için sütun özelliklerini ifade eder
<colgroup> Biçimlendirme için tablodaki bir ya da daha fazla sütunlu grubu ifade eder
<datalist> Girdi kontrolleri için öntanımlı seçenekler listesini ifade eder
<dd> Tanım listesindeki bir terim için tanımı/değeri ifade eder
<del> Belgeden silinen metnifade eder
<details> Kullanıcının görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek bilgileri ifade eder
<dfn> Bir terimin tanımlayıcı örneğini
<dialog> Diyalog kutusu veya penceresini ifade eder
<dir> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <ul> kullanın.
Dizin listesini ifade eder
<div> Belgedeki bir bölümü ifade eder
<dl> Tanım listesini ifade eder
<dt> Tanım listesindeki bir terimi / adı ifade eder
<em> Vurgulanmış metni ifade eder
<embed> Harici (HTML olmayan) uygulamalar için taşıyıcıyı ifade eder
<fieldset> Form içindeki ilişkili elementleri gruplar
<figcaption> <figure> elementi için başlığı ifade eder
<figure> Bağımsız içeriği ifade eder
<font> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Metin için yazı tipini, rengi ve boyutu ifade eder
<footer> Belge ya da bölüm için altbilgiyi ifade eder
<form> Kullanıcı girişi için HTML formunu ifade eder
<frame> HTML 5'te desteklenmiyor.
Bir frameset içindeki pencereyi (çerçeveyi) ifade eder
<frameset> HTML 5'te desteklenmiyor.
Çoklu çerçeveleri ifade eder
<h1> - <h6> HTML başlıklarnı ifade eder
<head> Belge hakkındaki bilgiyi ifade eder
<header> Belge ya da bölüm için başlığı ifade eder
<hr> Konu sonu anlamına gelen yatay çizgiyi ifade eder
<html> HTML belgesi olduğunu ifade eder
<i> Metnin bir bölümünü farklı bir ifade ya da biçimde tanımlar
<iframe> Satıriçi çerçeveyi ifade eder
<img> Bir resmi ifade eder
<input> Girdi kontrolünü ifade eder
<ins> Bir belgenin içine yerleştirilmiş metni ifade eder
<kbd> Klavye girişini ifade eder
<keygen> Anahtar çifti oluşturucu alanını ifade eder (formlar için)
<label> <input> elementi için etiketi ifade eder
<legend> <fieldset> elementi için başlığı ifade eder
<li> Liste elemanını ifade eder
<link> Bir belge ve harici kaynak arasındaki ilişkiyi ifade eder
(çoğu stil dosyasına köprülemek için kullanılır)
<main> Bir belgenin ana içeriğini ifade eder
<map> Resim haritasını ifade eder
<mark> İşaretlenmiş metni ifade eder
<menu> Komut listesini/menüsünü ifade eder
<menuitem> Kullanıcının açılır bi menüden çağırabildiği bir komut/menü elemanını ifade eder
<meta> HTML belgesi ile ilgili meta bilgiyi ifade eder
<meter> Bilinen değerde bir sayısal ölçümü ifade eder
<nav> Navigasyon linklerini ifade eder
<noframes> HTML 5'te desteklenmiyor.
Çerçeve desteği olmayan tarayıcılar için alternatif içeriği ifade eder
<noscript> Script desteği olmayan tarayıcılar için alternatif içeriği ifade eder
<object> Gömülü nesneyi ifade eder
<ol> Sıralı listeyi ifade eder
<optgroup> Aşağı açılan listedeki ilişkili öğeler grubunu ifade eder
<option> Aşağı açılan liste için seçeneği ifade eder
<output> Bir hesaplamanın sonucunu ifade eder
<p> Paragrafı ifade eder
<param> Bir nesne için parametre/özellik ifade eder
<pre> Önceden biçimlendirilmiş metni ifade eder
<progress> Bir görevin ilerleme durumunu gösterir
<q> Kısa alıntıyı ifade eder
<rp> Ruby etiketlerini desteklemeyen tarayıcılarda ne gösterileceğini ifade eder
<rt> Karakterlerin açıklama/telaffuzunu ifade eder
(Doğu Asya tipografisi için)
<ruby> Ruby açıklamasını/etiketini ifade eder
(Doğu Asya tipografisi için)
<s> Artık doğru kabul edilmeyen metni ifade eder
<samp> Bir bilgisayar programından örnek çıktıyı ifade eder
<script> İstemci taraflı dili ifade eder
<section> Belgedeki bir bölümü ifade eder
<select> Aşağı açılan listeyi ifade eder
<small> Daha küçük yazıyı ifade eder
<source> Ortam elementleri için çoklu ortam kaynaklarını ifade eder (<video> ve <audio>)
<span> Belgedeki bir kısımı ifade eder
<strike> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine <del> ya da <s> kullanın.
Üzeri çizilmiş metni ifade eder
<strong> Önemli metni ifade eder
<style> Belge için stil bilgisini ifade eder
<sub> Altsimgeyi ifade eder
<summary> <details> elementi için görünür başlığı ifade eder
<sup> Üstsimgeyi ifade eder
<table> Tabloyu ifade eder
<tbody> Bir tablodaki gövde içeriğini gruplandırır
<td> Tablodaki bir hücreyi ifade eder
<textarea> Çoklu satırlı girdi kontrolünü ifade eder (metin alanı)
<tfoot> Bir tablodaki altbilgi içeriğini gruplandırır
<th> Bir tablodaki başlık hücresini ifade eder
<thead> Bir tablodaki başlık içeriğini gruplandırır
<time> Tarihi/zamanı ifade eder
<title> Belge için başlığı ifade eder
<tr> Bir tablo için sırayı ifade eder
<track> Ortam elementleri için yazı dizisini ifade eder (<video> ve <audio>)
<tt> HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine CSS kullanın.
Teleteks metni ifade eder
<u> Altı çizili metni ifade eder
<ul> Sırasız listeyi ifade eder
<var> Değişkeni ifade eder
<video> Video ya da filmi ifade eder
<wbr> Kelime arası satır sonunu ifade eder

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML del Etiketi

HTML canvas Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

Eski tarayıcılarda kod gizleme ve kod satırını bölme Javascript

HTML main Etiketi

CSS content Özelliği

HTML yorum etiketi ile öğe gizleme örneği