HTML dt Etiketi

<dt> Etiketi

Örnek

İfade ve tanımlarıyla bir tanımlama listesi:

<dl>
  <dt>Proton</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Elektron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan negatif (-) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Nötron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz partiküller.</dd>
</dl>

<dt> Tanımı ve Kullanımı

<dt> etiketi tanımlama listesindeki bir terimi/ismi ifade eder.

<dt> etiketi, tanımlama listesi anlamına gelen <dl> ve her bir terimin/ismin tanımlandığı <dd> etiketleriyle birlikte kullanılır.


Tarayıcı Desteği

Element
<dt> Var Var Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML 4.01'de <dt> etiketi tanım listesindeki bir maddeyi ifade eder.

HTML5'te <dt> etiketi tanım listesindeki bir terimi/ismi ifade eder.


Standart Özellikler

<dt> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<dt> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

HTML details Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

HTML Element Referansları

HTML Element Referansları