HTML dl Etiketi

<dl> Etiketi

Örnek

İfade ve tanımlarıyla bir tanımlama listesi:

<dl>
  <dt>Proton</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Elektron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan negatif (-) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Nötron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz partiküller.</dd>
</dl>

<dl> Tanımı ve Kullanımı

<dl> etiketi bir tanımlama listesini ifade eder.

<dl> etiketi, terimleri ifade eden <dt> ve her bir terimin tanımlandığı <dd> etiketleriyle birlikte kullanılır.


Tarayıcı Desteği

Element
<dl> Var Var Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML 4.01'de <dl> etiketi bir ifade listesini ifade eder.

HTML5'te <dl> etiketi bir tanımlama, açıklama listesini ifade eder.


Standart Özellikler

<dl> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<dl> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi