HTML button Etiketi

<button> Etiketi

Örnek

Tıklanabilir bir buton aşağıdaki gibi oluşturulur:

<button type="button">Tıklayınız</button>

<button> Tanımı ve Kullanımı

<button> etiketi tıklanabilir bir butonu (düğmeyi) ifade eder.

<button> elementinin içerisine metin ya da resim gibi içerikler ekleyebilirsiniz.

<input> elementi ile oluşturulmuş butonlar ile <button> elementi ile oluşturulmuş butonlar arasındaki fark budur.


Tarayıcı Desteği

Element
<button> Var Var Var Var Var Var

İpuçları ve Notlar

İpucu: Farklı tarayıcılar <button> elementi için farklı varsayılan type özellikleri kullandığı için, <button> elementi için type özelliğini her zaman belirtin.

Not: Eğer <button> elementini bir HTML formunda kullanırsanız, farklı tarayıcılar farklı değerler atayabilir. HTML belgesinde butonlar oluşturmak için <input> etiketini kullanınız.


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML 5 şu yeni özelliklere sahiptir: autofocus, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate ve formtarget.


Özellikler

= HTML5'te yeni.
Özellik Değer Tanım
autofocus autofocus Sayfa yüklerken butona otomatik olarak odaklanılacağını belirtir
disabled disabled Bir butonun devre dışı bırakıldığını ifade eder
form form_id Butonun ait olduğu bir veya daha fazla formu ifade eder
formaction URL Bir form girişi yapıldığında form-data'nın nereye gönderileceğini belirler Sadece type="submit" için
formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Bir sunucuya göndermeden önce form-data'nın nasıl şifreleneceğini belirler. Sadece type="submit" için
formmethod get
post
form-data'nın nasıl gönderileceğini belirler.(hangi HTTP metodunun kullanılacağını) Sadece type="submit" için
formnovalidate formnovalidate Form gönderiminde form-data'nın doğrulanmayacağını ifade eder. Sadece type="submit" için.
formtarget _blank
_self
_parent
_top
framename
Formu gönderdikten sonra yanıtın nerede görüntüleneceğini belirler
name isim Buton için bir isim belirler
type button
reset
submit
Buton türünü ifade eder
value yazı Buton için bir başlangıç değeri belirtir.

Standart Özellikler

<button> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<button> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

HTML details Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML main Etiketi

HTML em Etiketi

HTML Element Referansları

HTML Element Referansları