HTML base Etiketi

<base> Etiketi

Örnek

Bir sayfadaki tüm linkler için varsayılan bir URL ve hedef belirleyelim:

<head>
<base href="http://www.tutorialspoint.com/images/" target="_blank" />
</head>

<body>
<img src="html.gif" alt="HTML />
<a href="http://www.tutorialspoint.com" >Tutorialspoint</a>
</body>

<base> Tanımı ve Kullanımı

<base> etiketi bir sayfada kullanılacak olan tüm bağlantılar için bir taban URL / hedef adresinin tanımlanmasını ifade eder.

Bir dökümanda en fazla bir <base> elementi olmalıdır ve <head> elementi içinde olmalıdır.


Tarayıcı Desteği

Element
<base> Var Var Var Var Var Var

İpuçları ve Notlar

İpucu: <base> etiketini <head> elementi içerisine ilk element olarak ekleyin, böylece <head> bölmesi içerisindeki diğer elementler <base> elementi içerisindeki bilgiyi kullanırlar.

Not: <base> etiketi var ise, yanında bir href ya da target özelliği bulunmalı, ya da her ikisi birden.


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

Fark yoktur.


HTML ile XHTML arasındaki farklar

HTML'de <base> elementinin kapanış etiketi yoktur.

XHTML'de ise <base> elementi doğru bir şekilde kapatılmalıdır. ( <base /> )


Özellikler

Özellikler Değer Tanım
href URL Bir sayfada bulunan tüm linkler için baz alınacak temel URL'yi ifade eder.
target _blank
_parent
_self
_top
framename
Bir sayfadaki tüm alt linklerin ve formların açılacağı varsayılan hedef bağlantıyı ifade eder.

_blank - Sayfayı yeni pencerede açar.
_parent - Sayfayı yakını olan çerçevede açar.
_self - Sayfayı aynı çerçeve içinde açar.
_top - Sayfayı çerçeveleri kullanmadan, mevcut pencereyi kaplayarak açar.
framename - Çerçeveye verilen adı ifade eder.

Standart Özellikler

<base> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler 'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

Desteklemiyor. <base> etiketi herhangi bir Olay Özelliğini desteklemiyor.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML center Etiketi

HTML del Etiketi

HTML label Etiketi

HTML main Etiketi

HTML details Etiketi

HTML Element Referansları

CSS content Özelliği

HTML s Etiketi