HTML Yorum Etiketi

<!--...--> Etiketi

Örnek

HTML yorum satırı:

<!-- Bu bir yorum satırıdır -->
<p>Bu bir paragraftır.</p>
<!-- Yorum satırları tarayıcılarda görüntülenmezler -->

<!--...--> Tanımı ve Kullanımı

Yorum etiketi <!--...--> kaynak koduna yorumlar eklemek için kullanılır. Yorumlar tarayıcılarda görüntülenmezler.

Yorum satırını kodlarınızı açıklamak için kullanabilirsiniz, böylece ileri bir tarihte kaynak kodlarınızı düzenlemeniz gerektiğinde yorumlarınız kodlarınızla ilgili bilgiler sağlar. Bu özellikle çok kodunuz varsa işinize yarayacaktır.


Tarayıcı Desteği

Element
<!--...--> Var Var Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

Fark yoktur.

İpuçları ve Notlar

Yorum satırını tarayıcıların desteklemediği betik dillerini tarayıcılardan gizlemek için de kullanabilirsiniz, böylece desteklenmeyen dil kodlarının düz yazı olarak görüntülenmesine engel olmuş olursunuz.

<script type="text/javascript">
<!--
function displayMsg() {
    alert("Hello World!")
}
//-->
</script>

Not: Yorum satırının sonundaki iki ileri taksim işareti (//) JavaScript yorum sembolüdür. Bu JavaScript'in --> etiketini çalıştırmasını engeller.


Standart Özellikler

<!--...--> etiketi Standart Özelliklerin herhangi birini desteklemez.

HTML Standart Özellikler hakkında daha fazla bilgi için özelliklere göz atabilirsiniz.


Olay Özellikleri

<!--...--> etiketi Olay Özelliklerinin herhangi birini desteklemez.

HTML Olay Özellikleri hakkında daha fazla bilgi için özelliklere göz atabilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

HTML main Etiketi

HTML Element Referansları