HTML area Etiketi

<area> Etiketi

Örnek

Tıklanabilir alanlarla bir görsel haritası:


<img src="gezegenler.gif" width="145" height="126" alt="Gezegenler"
usemap="#gezegenharitasi">

<map name="gezegenharitasi">
  <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="gunes.gif" alt="Güneş">
  <area shape="circle" coords="90,58,3" href="merkur.gif" alt="Merkür">
  <area shape="circle" coords="124,58,8" href="venus.gif" alt="Venüs">
</map>


<area> Tanımı ve Kullanımı

<area> etiketi bir görsel haritası içindeki alanı ifade eder. (Görsel haritası tıklanabilir alanları olan bir resimdir.)

<area> elementi her zaman <map> etiketi içinde yer alır.

Not: <img> etiketi içindeki usemap özelliği <map> elementinin name özelliği ile ilişkilidir, ve görsel ile harita arasında bir ilişki kurar.


Tarayıcı Desteği

Element
<area> Var Var Var Var Var Var


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML5'in bazı yeni parametreleri var, ve HTML 4.01'in artık desteklenmeyen bazı parametreleri var.

HTML ile XHTML arasındaki farklar

HTML'de <area> etiketinin kapanış etiketi yoktur.

XHTML'de ise <area> etiketi doğru bir şekilde kapatılmalıdır. <area />


Özellikler

= HTML5'te yeni.
Özellik Değer Tanım
alt yazı Alan için alternatif yazıyı belirtir. href parametresi mevcutsa gereklidir.
coords koordinatlar Alanın koordinatlarını belirtir.
download dosya_adı Kullanıcının hyperlink üzerine tıkladığında, hedef içeriğin indirileceğini belirtir.
href URL Alan için hyperlink hedefini belirtir.
hreflang dil_kodu Hedef URL'nin dilini belirtir.
media medya_sorgusu Hedef URL'nin hangi tür ortam/aygıt için optimize edildiğini belirtir
nohref değer HTML 5'te desteklenmiyor.
Bir alanın ilişkilendirilmiş hiç bir linki olmadığını belirtir
rel alretnate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
Mevcut döküman ile hedef URL arasındaki ilişkiyi belirtir.
shape default
rect
circle
poly
Alanın şeklini belirtir.
target _blank
_parent
_self
_top
framename
Hedef URL'nin nerede açılacağını belirtir.
type medya_türü Hedef URL'nin ortam türünü belirtir.


Standart Özellikler

<area> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler 'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<area> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri 'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML main Etiketi