HTML a Etiketi

<a> Etiketi

Örnek

htmlvecssegitimi.blogspot.com adresine verilen bir link

<a href="http://htmlvecssegitimi.blogspot.com.tr/">HTML ve CSS Dersleri< /a>'ni ziyaret edin!


<a> Tanımı ve Kullanımı

<a> etiketi bir hyperlink'i yani link vermeyi ifade eder, bir sayfadan bir diğerine bağlantı kurmak için kullanılır.

<a> elementinin en önemli özelliği href özelliğidir, link'in gideceği adresi belirtir.

Varsayılan ayar olarak, link tüm tarayıcılarda aşağıdaki gibi görüntülenir.

  • Ziyaret edilmemiş olan link; altı çizili ve mavidir.
  • Ziyaret edilmiş olan link; altı çizili ve mordur. 
  • Aktif, tarayıcıda açık olan link ise; altı çizili ve kırmızıdır.

Tarayıcı Desteği

Element
<a> Var Var Var Var Var Var


İpuçları ve Notlar

  • Şu özellikler: download, hreflang, media, rel, target ve type; href özellikleri olmazsa olmazlar. 
  • Eğer başka bir yönlendirme yapılmamışsa, bağlantı yani link verilmiş bir sayfa tarayıcının o an açık olan sayfasında görüntülenir.
  • Linklere stil eklemek için CSS kullanabilirsiniz. 


HTML 4.01 ve HTML5 arasındaki farklar

HTML 4.01'de <a> etiketi bir hyperlink (bağlantı) ya da anchor (damga) olabiliyordu. HTML 5'te ise <a> etiketi her zaman bir hyperlink'tir. Bağlantı vermek için kullanılır. Eğer <a> etiketin hiç bir href parametresi yoksa, yönlendirmeyi yapamaz ve bağlantı için yer tutan metin gibi görünür. 

Bazı yeni HTML5 özellikleri var ve HTML 4.01'in de artık desteklenmeyen bazı özellikleri var.


Özellikler

= HTML5'te yeni.
Özellik Değer Tanım
charset karakter_kodu HTML 5'te desteklenmiyor.
Köprülenmiş bir dökümanın karakter kümesini belirler
coords koordinatlar HTML 5'te desteklenmiyor.
Bir linkin koordinatlarını belirler
download dosya_adı Kullanıcının köprüye tıkladığında hedefin indirileceğini ifade eder
href URL Köprünün gideceği sayfanın URL'sini belirler
hreflang dil_kodu Köprülenmiş dökümanın dilini belirler
media medya_sorgusu Köprülenmiş dökümanın hangi medya/aygıt için uygun hale getirildiğini belirtir.
name bölüm_adı HTML 5'te desteklenmiyor. Yerine standart id özelliğini kullanın. Anchor'un (tutturucu) adını belirler
rel alternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
prefetch
prev
search
tag
Mevcut döküman ile köprülenmiş döküman arasındaki ilişkiyi belirtir
rev text HTML 5'te desteklenmiyor.
Köprülenmiş döküman ile mevcut döküman arasındaki ilişkiyi ifade eder
shape default
rect
circle
poly
HTML 5'te desteklenmiyor.
Bir linkin şeklini belirler
target _blank
_parent
_self
_top
framename
Köprülenmiş dökümanın nerede açılacağını belirtir
type medya_türü Köprülenmiş dökümanın medya/ortam türünü ifade eder

Standart Özellikler

<a> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler 'i inceleyebilirsiniz.

Olay Özellikleri

<a> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri 'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

Linklerin Renklerini Değiştirme Örnek

HTML center Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

CSS content Özelliği

HTML Element Referansları